Μάλτα & οικωλογικές ΜΚΟ: Κατασκευάζοντας ένα έθνος λαθροθήρων εκ του μηδενός.

Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει

Αν είσαι απ' τους τύπους που τους αρέσει να απαγορεύουν δραστηριότητες σε άλλους ανθρώπους ένα πλεονέκτημα της Δημοκρατίας είναι πως μπορείς να θέτεις το ίδιο ερώτημα ξανά και ξανά ώσπου να πάρεις την απάντηση που σου αρέσει...

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση