Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη

ή παπάς-παπάς

Εντύπωση προκαλεί η ομάδα που συνέταξε τον οδηγό. Απουσιάζουν τελείως απ' αυτήν επιστημονικά στελέχη των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Η Περιφέρεια έκρινε λοιπόν πως είναι θεμιτό να εκδώσει έναν "κυνηγετικό οδηγό", χωρίς να συμπεριλάβει την άποψη των κυνηγών. Ε, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
Απορώ δε για ποιο λόγο τον προβάλει η Α' ΚΟΚΔ, όταν η ίδια έχει αγνοηθεί τόσο προκλητικά.

ή ζευγάς-ζευγάς

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Γρίβας Ερευνητής πεδίου, στέλεχος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και πιθανώς Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Επιστημονική επιμέλεια: Μωυσής Μυλωνάς Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης με πληθώρα εργασιών πάνω στα... έντομα
Συντονισμός έκδοσης: Μιχάλης Προμπονάς Υποψήφιος με τους Οικολόγους Πράσινους

Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης για το έργο «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη». (πληροφορίες για το πρόγραμμα συνολικά https://natura2000.crete.gov.gr)
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην
Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380448, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προτεινόμενη Αναφορά: Κωνσταντίνος Γρίβας. 2015. Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (τεχνικός οδηγός). Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο, 48 σελ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση