Δημιουργική οικο-λογιστική

Γκρηκ στατίστικς

Σύμφωνα με τας γραφάς

Alectoris graeca

Η πετροπέρδικα
(σύμφωνα με τας γραφάς)

Ανάψτε κεριά και θυμιατήρι και εκεί, υπό το φως των κηρίων, σκύψτε με κατάνυξη πάνω από τας γραφάς!

Ερωτήματα...

Οταν μόνο στην Ηπειρο καταμετρώνται 18.000 πουλιά, πώς σε όλη τη χώρα οι πέρδικες είναι μόνο 2.500 έως 5.000 που αναφέρει η μελέτη για τις Ζ.Ε.Π.; Και πώς σε όλη τη χώρα οι μελετητές της Ορνιθολογικής υπολογίζουν μόνο 7.000 ζευγάρια, όταν το πρόγραμμα «Αρτεμις» ανεβάζει το σύνολο των θηρευθέντων πουλιών κατ’ έτος στα 150.000 περίπου άτομα;

Οι κ. Δημαλέξης και Μπούσμπουρας, έχουν στήσει με τις Ζ.Ε.Π. ένα μαθηματικό «παιχνίδι», με αυτό που στο δημοτικό λέγαμε... διαιρετέο και διαιρέτη! Για τη Ζ.Ε.Π. π.χ. του Γαλαξιδίου, χρησιμοποιούν τα πραγματικά στοιχεία μελέτης του Ν. Μάνιου για τον πληθυσμό της πέρδικας στην ευρύτερη περιοχή, που δείχνουν 1,5 με 2 περίπου ζευγάρια πέρδικες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο...

Είναι μια πολύ καλή πυκνότητα πληθυσμού, που όμως οι κ. Δημαλέξης - Μπούσμπουρας χρησιμοποιούν για να τη... «διαιρέσουν» με τα 7.000 ζευγάρια όλης της χώρας, ώστε να αποδείξουν ότι στο Γαλαξίδι συγκεντρώνεται πάνω από το 1% του συνολικού πληθυσμού, οπότε το κυνήγι της πρέπει να απαγορευθεί!

Με παρόμοιες αυθαίρετες... αναγωγές και διαιρέσεις επιχειρείται η απαγόρευση κυνηγίου της πέρδικας και στη Ζήρεια και στο Φαλακρό της Δράμας, καθώς η «επιλεκτικότητα» των μελετητών της Ορνιθολογικής δεν έχει τέλος... Στη Ζήρεια ο εκτιμούμενος από τους μελετητές πληθυσμός είναι... 80 με 100 ζευγάρια, εκτίμηση που σύμφωνα με πληροφορίες έχει κάνει ένας... «εμπειρικός ορνιθολόγος», δάσκαλος στο επάγγελμα!

Ολόκληρο το άρθρο στο Έθνος Κυνήγι

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 28-11-2010 04:37
Αφιερωμένο στον "εμπειρικό ορνιθολόγο" της Ορνιθολογικής μας και στα σκυλιά ( ; ) του:

www.gwct.org.uk/.../274.asp

Παράθεση:
To count all grouse on 10,000 hectares of moor using pointing dogs is impractical, so we have tested a new method called 'distance sampling', which uses dogs to flush grouse along transect lines every 500 metres across the moor. This method requires a third of the time of the standard counts.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 28-11-2010 04:46
Αφιερωμένο στον "εμπειρικό ορνιθολόγο" της Ορνιθολογικής μας και το ελικόπτερό του:

ndow.org/.../...
Παράθεση:

2010-11 NEVADA CHUKAR HUNTING FORECAST
How NDOW Surveys Chukar
The Nevada Department of Wildlife (NDOW) historically relied on late summer brood surveys conducted by foot or vehicle to estimate production from year to year. These surveys did not provide a reasonable estimate of the overall number of birds that would be available to hunters in the fall. To provide better information to the chukar enthusiast, biologists began to experiment with chukar survey techniques using a helicopter in 1975. Department biologists noted that they were readily able to observe chukar while on big game surveys and felt that using a helicopter might be an efficient way to determine relative chukar population densities.
Since the inaugural survey, the technique has undergone some slight modifications and a series of verification checks. Simple statistical analyses show that biologists usually observe about 1/3 of a population in any given survey plot. Additionally, the reliability of a count is estimated to be about 70%. This means that if a biologist counts 100 birds per square mile in a study area, the actual number of birds would likely be between 210 and 390 birds, 95% of the time.
For the third consecutive year, the Nevada Chukar Foundation (NCF) provided funding for conducting these surveys through contracted helicopter services. NCF and other sportsmen’s groups continue to be an integral part of establishing water developments, implementing habitat improvement projects and assisting with survey efforts for many of Nevada’s upland game species.
Chukars are surveyed on a series of 13 fixed study plots spread across northern Nevada. Many of these study plots have been in place since 1986. The study plots include both water courses and upland areas to give a more accurate estimate of density. These study plots are not “hotspots,” but rather representative segments of chukar habitat in a given geographic area. During the survey, the helicopter makes a series of passes between 25-100 feet above the ground at a speed of 35 to 45 miles per hour. Biologists seated in the front and back of the aircraft count chukar as they flush in front of and to the side of the helicopter. After their first flight, birds are reluctant to take wing again. Care is taken to avoid “double counting” birds during the survey.
Please consider the following when interpreting the data provided below: 1) the number of birds observed in a particular study plot is not directly comparable to the number of birds observed in another plot as some areas seem to have extremely high local densities while other areas show much lower densities depending on habitat conditions and any landscape changes (e.g. wildfire), 2) weather conditions during the survey can alter bird behavior and detection (i.e., in very hot and dry conditions, birds may be reluctant to leave the confines of a riparian area or shade and some may simply run or take cover rather than flush). Look for annual changes in individual study plots and compare those numbers to your own field experience in that general area.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 28-11-2010 05:06
Παράθεση:
Και πώς σε όλη τη χώρα οι μελετητές της Ορνιθολογικής υπολογίζουν μόνο 7.000 ζευγάρια, όταν το πρόγραμμα «Αρτεμις» ανεβάζει το σύνολο των θηρευθέντων πουλιών κατ’ έτος στα 150.000 περίπου άτομα;
Μα πρόκειται για ΘΑΥΜΑ άπιστοι Θωμάδες! :confused:

Το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων (www.myriobiblos.gr/.../6.asp)
Παράθεση:
11 ἔλαβε δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκόσιν.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 27-02-2011 11:06
Παράθεση:
...όταν το πρόγραμμα «Αρτεμις» ανεβάζει το σύνολο των θηρευθέντων πουλιών κατ’ έτος στα 150.000 περίπου άτομα.
Μήπως να κόψουμε καννα μέτρο ψάρι; Δε θα αφήσω κανένα ζωντανό!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή