Έρευνες που έγιναν απέδειξαν ότι είναι δυνατή η συνύπαρξη κτηνοτροφικών και θηραματικών ζώων σε λιβάδια που δεν έχουν υποβαθμιστεί. Είναι προφανές ότι η βελτίωση της βλάστησης των υποβαθμισμένων λιβαδιών είναι αναγκαία. Ένα από τα διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται με σκοπό την επαναφορά σταθερών συνθηκών παραγωγικότητας σε διαταραγμένα λιβαδικά οικοσυστήματα είναι η βελτίωση της σύνθεσης της βλάστησής τους με σπορά πολυετών ποωδών ειδών υψηλής λιβαδοπονικής αξίας. Το διαχειριστικό αυτό μέτρο εφαρμόζεται σε λιβάδια που στην σύνθεση της βλάστησής τους κυριαρχούν ανεπιθύμητα λιβαδικά φυτά και επομένως η εφαρμογή κανονικής βόσκησης δεν θα συμβάλλει στη βελτίωσή της.

Πηγή

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση