Ν. 177 της 22/27-9-75 (Α 205). Περί αντικαταστάσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «περί
Δασικού Κωδικός»


Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση