Κυριότερη αιτία μείωσης του πληθυσμού της νανόχηνας θεωρείται το κυνήγι. (Σύμφωνα με το διεθνές σχέδιο δράσης είδους της AEWA για τη διατήρηση της νανόχηνας).

Ανακοινώθηκε η έγκριση του προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα LIFE10 NAT/GR/000638 Safeguard LWfG, "Διασφάλιση του φιννοσκανδιναβικού πληθυσμού της νανόχηνας σε βασικούς τόπους διαχείμασης και ανάπαυσης εντός των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών διαδρόμων". Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.279.485 €, απ' τα οποία τα 1.668.071 (73.18 %) είναι ευρωπαϊκή συμμετοχή. Δικαιούχος είναι η Ορνιθολογική. Διάρκεια του έργου: 58 μήνες (09/01/2011 - 30/06/2016).

Την Ελλάδα αφορούν τρεις υγρότοποι. Από το παραπάνω έγγραφο της AEWA συνάγεται πως οι υγρότοποι θα είναι οι:

  1. Κερκίνη
  2. Ισμαρίδα και
  3. Δέλτα του Έβρου

Προσπαθώντας να μαντέψουμε τα συμπεράσματα του προγράμματος

Ανατρέχουμε στα συμπεράσματα σχεδίων δράσης ευρωπαϊκών κρατών που έχουν οόκληρώσει αντίστοιχα προγράμματα για τη νανόχηνα, όπως η Νορβηγία:

Αναθεώρηση της θηρευτικής νομοθεσίας για την πρόληψη ακούσιας θήρευσης

Αυξημένη φύλαξη των περιοχών ανάπαυσης και αναπαραγωγής.

Απαγόρευση κυνηγιού στις συναφείς περιοχές. Σε συνέχεια της αναθεώρησης της κυνηγετικής περιόδου από το 2007 - 2012, επιβλήθηκε απαγόρευση κυνηγιού στις περιοχές που χρησιμοποιούνται από τις νανόχηνες. Λόγω του κινδύνου ακούσιας θανάτωσης της νανόχηνας, απαγορεύτηκς το κυνήγι της Σταχτόχηνας στις ηπειρωτικές περιοχές της Finnmark (Β. Νορβηγία). Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυνηγίου της χήνας Pink-footed Goose - Anser brachyrhynchus σε όλη τη Finnmark.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης της απαγόρευσης θήρας των χηνών, θα πρέπει να επιβληθεί ολική απαγόρευση θήρας υδροβίων στο εσωτερικό του φιορδ Porsanger μεταξύ 20 Αυγ - 15 Σεπ.

Τερματισμός του εαρινού κυνηγιού.
Υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθεί κατά πόσον το εαρινό κυνήγι πάπιας στο δήμο Kautokeino μπορεί να συνεχιστεί εντός τμημάτων της κύριας περιοχής αναπαραγωγής της νανόχηνας. Όπου το ανοιξιάτικο κυνήγι δημιουργεί προβλήματα στη νανόχηνα πρέπει να σταματήσει.

Πρέπει να εντατικοποιηθεί η φύλαξη των εν λόγω περιοχών κατά τις κρίσιμες περιόδους του έτους. Αναφορικά δε με τη λαθροθηρία και την ακούσια θανάτωση νανόχηνας διεθνώς, η Νορβηγία ωφείλει να αναθεωρήσει τη νοοθεσία και να θέσει τέρμα στην παραδοσιακή εαρινή θήρα της πάπιας.

Τα παραπάνω αποτελούν μια ματιά στο μέλλον του Έβρου;
Είναι μακρυά το 2017;
Τελειώνει το κυνήγι στον Έβρο το 2017;

Σχόλια   

# Πολίτης 12-08-2011 13:25
Εντύπωση μου κάνει που προωθήθηκε για χρηματοδότηση από τα LIFE ένα τέτοιο πρόγραμμα από τη χώρα μας. Ειδικά αυτή την εποχή που υπάρχουν άλλες πιο άμεσες ανάγκες για προστασία ειδών ή βιοτόπων.
Τα ταξίδια και τις στάσεις της νανόχηνας σε Ελληνικές λίμνες σχετικά πρόσφατα τα είχαν ξαναμελετήσει.

www.ornithologiki.gr/.../

Θα πρέπει όμως να περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από Ελληνικό φορέα. Όταν ανακοινωθούν από τον ανάδοχο οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του προγράμματος θα δούμε τί επιπλέον θα γίνει και ποιος θα συνεισφέρει, καταβάλλοντας μέρος των 600.000 ευρώ που υπολείπονται για να καλυφθεί το κόστος τoυ συγκεκριμένου προγράμματος LIFE + Φύση και Βιοποικιλότητα.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 13-08-2011 15:07
Να συμπληρώσω κάτι. Έχουν γίνει μερικές ακόμα μελέτες (από διάφορους φορείς) αλλά και έργα βελτίωσης των υγρότοπων που διέρχονται ή παραμένουν για κάποιο διάστημα νανόχηνες. Κάποια από αυτά έχουν συνχρηματοδοτηθ εί και από την Ε.Ε. με υπεύθυνους υλοποίησης Αναπτυξιακές Εταιρείες.
Ένα παράδειγμα:
evrostour.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 16-02-2012 12:56
Εγκαθίσταται κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης από την Ορνιθολογική για τις νανόχηνες του Έβρου και της Κερκίνης.
Σκοπός η παρακολούθηση του είδους αλλά και η καταγραφή πιθανών κρουσμάτων λαθροθηρίας.

Άδεια ερευνών για την Νανόχηνα - εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%A30-%CE%92%CE%9F%CE%A7
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 28-06-2012 10:10
"συντονισμέ νες ενέργειες για την αποτροπή της λαθροθηρίας σε προστατευόμενου ς υγρότοπους της ελλάδας"
www.ornithologiki.gr/.../
Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Φύση για τη Νανόχηνα
Η Ορνιθολογική διοργανώνει Συνάντηση Εργασίας στην Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 8.00πμ, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Φύση "Διαφυλάσσο ντας το Φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής" με θέμα:

"Συντονισμένες ενέργειες για την αποτροπή της λαθροθηρίας σε προστατευόμενου ς υγροτόπους της Ελλάδας"

Οι στόχοι της συνάντησης εργασίας είναι:

- Να παρουσιαστεί το έργο του κάθε εμπλεκόμενου φορέα στη φύλαξη των προστατευόμενων υγροτοπικών περιοχών

- Να συζητηθούν τυχόν ελλείψεις ή/και προβλήματα.

- Να αναζητηθούν εφικτές λύσεις μέσω της συνεργασίας διαφόρων φορέων ανά περιοχή, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότ ερη η φύλαξη των υγροτόπων αναφορικά τόσο με τη σωστή και νόμιμη άσκηση της θήρας υδροβίων αλλά και τη φύλαξη των προστατευόμενων μη θηρεύσιμων υδροβίων.

Από τη συνάντηση εργασίας αναμένεται να καταγραφούν οι βασικές παθογένεις του συστήματος φύλαξης και να προταθούν ρεαλιστικές κατευθύνσεις για την επίλυση τους. Στη συνέχεια, τα συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας θα αξιοποιηθούν στην κατάρτιση χάρτη βέλτιστων πρακτικών που αποτελεί και αποτελεί έναν από τους στόχους του Προγράμματος LIFE.

Περισσότερες πληροφορίες, και το Πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας εδώ.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 14-07-2012 10:36
Αμοιβαία συναίνεση για την πάταξη της λαθροθηρίας
Με σημαντική παρουσία αρμόδιων φορέων διεξάχθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου, στην Αλεξανδρούπολη Συνάντηση Εργασίας που συνδιοργάνωσαν η Ορνιθολογική και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, με θέμα «Συντονισμένες ενέργειες για την αποτροπή της λαθροθηρίας σε προστατευόμενου ς υγροτόπους της Ελλάδας» στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ για την προστασία της Νανόχηνας Anser erythropus.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν να καταγραφούν οι βασικές παθογένειες του συστήματος φύλαξης κατά της λαθροθηρίας και να προταθούν εφικτές λύσεις μέσω της συνεργασίας σχετικών φορέων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότ ερη η φύλαξη των υγροτόπων, τόσο για τη σωστή και νόμιμη άσκηση της θήρας υδροβίων αλλά και για τη φύλαξη των προστατευόμενων μη-θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών.

Τη δράση και εμπλοκή τους στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας παρουσίασαν το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, η Ορνιθολογική, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και το Δασαρχείο Ξάνθης με εισηγήσεις για την επίδραση της θήρας στα υδρόβια πουλιά, τη λαθροθηρία στην Ελλάδα και τις ανεπάρκειες του ελεγκτικού συστήματος, την έξαρση της λαθροθηρίας στον Αμβρακικό Κόλπο, το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής κατά την τελευταία 10ετία, καθώς και το παρόν σύστημα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων....

*Ολόκληρη η ανακοίνωση:
www.ornithologiki.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 14-07-2012 14:55
Αγαπητέ Πολίτα,

Να σου πω πως το βλέπω εγώ.
Οι ΜΚΟ φρόντισαν να:
- Χρηματοδοτούντα ι ΚΑΙ από τα χρήματα των κυνηγών (Πράσινο Ταμείο)
- Αυτο-αναγορευθο ύν σε ρυθμιστές της άγριας ζωής, μέσω των Περιβαλλοντικών μελετών, που πλέον απαιτούνται γαι για κοτέτσι
- Αυτο-αναγορευθο ύν σε ρυθμιστές του Νομοθεικού έργου που αφορά το περιβάλλον, δια χειρός Μπιρμπίλη κλπων ΥΠΕΚΑδων
Τώρα, να μου το θυμηθείς, θα αυτο-αναγορευθο ύν και σε ρυθμιστές της θηροφύλαξης...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 14-07-2012 15:00
Καλημέρα είπαμε; Δεν είπαμε.
Καλημέρα λοιπόν!

Αναχώρηση (www.peppas.eu/.../lang,el)
Παράθεση:
Κυνηγετικαί οργανώσεις
Άρθρο 266. –
Διά την σύστασιν κυνηγετικού συλλόγου απαιτείται η τήρησις των περί σωματείων κειμένων διατάξεων, η δε επωνυμία του δέον να είναι «Κυνηγετικός Σύλλογος» προστιθεμένης της ονομασίας της έδρας Δασαρχείου ή Νομαρχίας ή Επαρχείου.
Σκοπός τούτων είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, αφ' ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του Θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήραν και το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή