Εκτύπωση

Σιταρήθρα

ΠληροφορίεςwikipediaΦωνήΟδηγός ταυτοποίησης, Φιλοτελισμός, EU Management plans

Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Δεντροσταρήθρα Lullula arborea, Τσιφτάς Emberiza calandra, Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis

Σιταρήθρα Alauda arvensis Δεντροσταρήθρα Lullula arborea Τσιφτάς Emberiza calandra Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis

Σιταρήθρα

Εμφανίσεις: 18646