Ειδικές Ρυθμίσεις θήρας για την Νήσο Χίο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013, λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιάς)

ΦΕΚ Β 2471 - 11.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕIΣ
Aριθμ. 173850/2462
(4)
Ειδικές Ρυθμίσεις θήρας για την Νήσο Χίο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013, λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιάς).

...
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2225/Β΄/31.07.2012) απόφασή μας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013», για τη Νήσο Χίο, λόγω της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς που κατάστρεψε τη χλωρίδα της περιοχής με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα του Νησιού.
2. Ρυθμίζουμε το κυνήγι στη Νήσο Χίο ως προς τα θηρεύσιμα είδη, τη χρονική περίοδο και τις μέρες κυνηγίου τους, καθώς και το μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
A/A ΕΙΔΟΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1. Λαγός (Lepus europaeus)   1/10-23/12 Σαβ-Κυρ Ένα (1)
2. Αλεπού (Vulpes vulpes)   15/9 - 28/2 Σαβ-Κυρ. Χωρίς περιορισμό
3. Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9-28/2 Σαβ-Κυρ. Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ:
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis)   15/9-10/2 Όλες Πέντε (5)
2. Φάσα (Columba palumbus)   15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia)   15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix)   15/9-28/2 Όλες Έξι (6)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur)   15/9-28/2 Όλες Έξι (6)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos)   15/9-28/2 Όλες Δώδεκα (12) (Συνολικά από όλα τα είδη)
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)   15/9 - 20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)   15/9-28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)   15/9-28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula)   15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica)   15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula)   15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone)   15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)   15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9-28/2 Όλες Πέντε (5)
16. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)   1/10-30/11 Σαβ- Κυρ Δύο (2)

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2225/Β΄/31.07.2012) απόφασή μας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013».

You have no rights to post comments