Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της περιοχής του όρους Μαινάλου ως Περιφερειακού Πάρκου»

Χάρτης

Σύνοψις: Το Φεβρουάριοα θα κυνηγάμε, αλλά ΟΧΙ σε όλο το Μαίναλο

Η προς θεσμοθέτηση περιοχή περιλαμβάνει τη Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», με την ονομασία ««Όρος Μαίναλο – GR 2520001» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000»

Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου. Η περιοχή. διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική της αξία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ορνιθοπανίδας, και της χλωρίδας στη χώρα μας. Διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.

Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη με τίτλο «Διατήρηση και διαχείριση του όρους Μαίναλο». Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε με την οικ. 141352/2359/12-8-2010 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε πρόταση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση της περιοχής ως «Περιοχή Οικοανάπτυξης» σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Ν 1650/86).

Στη συνέχεια με το νέο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως τον Νόμο 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60 Α΄) τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο ΠΔ, κυρίως όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των περιοχών προστασίας (ονόματα των περιοχών προστασίας).

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 17-01-2013 12:23
Ετοιμάζεται το Προεδρικό Διάταγμα που το ορίζει ως προστατευόμενη περιοχή

«Πεπαλαιωμένης αντίληψης» με μεγάλες ελλείψεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και την αειφορία, χαρακτήρισαν φορείς της Αρκαδίας, την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, βάσει της οποίας ετοιμάζεται το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και ορίζει το όρος Μαίναλο ως προστατευόμενη περιοχή, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκ ε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των δημάρχων Τρίπολης και Γορτυνίας, του τεχνικού κόσμου, των οικολογικών - ορειβατικών συλλόγων και των κυνηγών, η οποία θα συνεδριάσει άμεσα και θα στείλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, τις παρατηρήσεις και την κοινή πρόταση όλων των φορέων για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για το Μαίναλο, το οποίο θα πρέπει να έχει σαφή κι αυστηρό προσδιορισμό χρήσεων γης και όχι οριζόντιες απαγορεύσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αντιπεριφερειάρ χες, οι δήμαρχοι Τρίπολης και Γορτυνίας, εκπρόσωποι του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΟΣ) Τρίπολης, του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων (ΣΑΟΟ) Τρίπολης, του ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου, του ΤΕΕ, του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Τρίπολης, της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας και του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Αρκαδίας.

Ο στόχος του χωροταξικού σχεδιασμού του ορεινού όγκου του Μαινάλου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είναι διττός, αναφέρει το ΑΜΠΕ-ΜΠΕ. Αφορά, αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων του και αφετέρου την πρόβλεψη της τάσης ανάπτυξης ανθρώπινης δραστηριότητας με σαφείς και αυστηρούς κανόνες, απορρίπτοντας, ταυτόχρονα, τη λογική των οριζόντιων απαγορεύσεων.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, έθιξε ιδιαίτερα το ζήτημα της σύστασης του φορέα διαχείρισης του Μαινάλου και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να είναι μία υπηρεσία, αλλά ένα συλλογικό όργανο, «ένας ενιαίος περιφερειακός φορέας διαχείρισης των οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι τοπικοί φορείς».

Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη στάθηκαν στις ελλείψεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και έγινε ιδιαίτερη μνεία, στο αν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση στα διάκενα των βουνών, αλλά και στην απουσία πρόβλεψης του χιονοδρομικού κέντρου. Το γεγονός ότι το χιονοδρομικό κέντρο δεν αναφέρεται στο σχέδιο, ενώ λειτουργεί πολλές δεκαετίες, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση όλων των φορέων του νομού. σσ. Μας συγχωρείτε, αλλά πταίει ο δαίμων "αντιγραφής και επικόλλησης" φίλτατοι.
newsbeast.gr/.../.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή