Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών

ΦΕΚ Β 3159 - 27.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58481
Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

...Άρθρο 12 – Όροι άσκησης της θήρας
(α) Για τους όρους άσκησης της θήρας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 5, σημείο 10 και άρθρο 4 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248).
(β) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των οριζομένων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να εισηγηθεί τεκμηριωμένα στην αρμόδια δασική υπηρεσία για την κήρυξη μιας περιοχής, εντός της Προστατευόμενης Περιοχής, ως μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής.

You have no rights to post comments