Εκτύπωση

Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών

ΦΕΚ Β 3159 - 27.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58481
Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

...Άρθρο 12 – Όροι άσκησης της θήρας
(α) Για τους όρους άσκησης της θήρας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 5, σημείο 10 και άρθρο 4 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248).
(β) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των οριζομένων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να εισηγηθεί τεκμηριωμένα στην αρμόδια δασική υπηρεσία για την κήρυξη μιας περιοχής, εντός της Προστατευόμενης Περιοχής, ως μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής.