Εκτύπωση

Κυνηγετική περίοδος 2013-2014. Σύμφωνα με την αναφορά στην κληρονομιά της πΥΠΕΚΑ κας Μπιρμπίλη, "4. Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα.", είναι αναμενόμενο να απαγορευθούν τα μολύβδινα σκάγια στο βαλτοκυνήγι.
Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει παρακαλώ πως θα κυνηγάμε υδρόβια με ατσάλινα σκάγια ΧΩΡΙΣ φύντες και κράχτες;

Χρήση φυσικών ή/και τεχνητών ομοιωμάτων και φυσητών ηχομιμητικών συσκευών, (μη ηλεκτρονικών), ως μέσων αποφυγής σύγχυσης

Παγκόσμια γίνεται χρήση του ανωτέρω συνδυασμού κυρίως στο κυνήγι υδροβίων και φασσοειδών με σκοπό την προσέκλυση του θηράματος στα καρτέρια των κυνηγών.

Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα παγκοσμίως στην οποία απαγορεύεται η χρήση των ανωτέρω μέσων.