Επιστροφή στον Παράδεισο

...1.29 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· 1.30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως....
3.23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη. 3.24 καὶ ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

Η πλειοψηφία των κυνηγών τρέφει βαθύτερο σεβασμό και θαυμασμό για την άγρια ζωή σε σχέση με τους μη κυνηγούς

Μπορούμε μαζί!

Παρακάτω έχω κάνει μια προσπάθεια να αποτυπώσω την αλληλεπίδραση εμάς των κυνηγών με τη φύση και παρακαλώ όλους να συμπληρώσουν τα κενά.

    Ως νόμιμοι κυνηγοί λοιπόν:
  • Εξαρτώμεθα από την ύπαρξη της "άγριας" φύσης. άρα επιθυμούμε την εξάπλωσή της.

Cayenne

Ανοίγω τα μάτια στο σκοτάδι, πιάνω το τηλέφωνο και κλείνω το ξυπνητήρι πριν προλάβει να χτυπήσει. Τα σκυλιά ανασηκώνονται κι' αυτά μαζί μ' εμένα. Ώσπου να ετοιμαστεί ο καφές ρίχνω μια ματιά απ' το μπαλκόνι. Κρύο, 1 βαθμός, και ψιλό χιονόνερο μαζί με τους τελευταίους ξενύχτηδες έξω.

Πίνοντας τον καφέ συζητάω με τον εαυτό μου κατά που να τραβήξω. Ο καιρός έχει σφίξει στα βόρεια από χθες και θα χειροτερέψει. Που έχω τις περισσότερες πιθανότητες να τις πετύχω;

Ole  

Τον αντίκρυσα για πρώτη φορά στο εκτροφείο. Ήταν πέντε μηνών και φέρμαρε μια γάτα πίσω απ' το συρματόπλεμα.Στη συνέχεια τον βγάλαμε σ' ένα χωράφ, σ' ένα ορτύκι εκτροφής και ήταν φανερό πως το μόνο πράγμα που είχε αντικρύσει στη ζωή του, ήταν το εκτροφείο...

Μια βδομάδα μετά τον έβγαλα απ' το χώρο αποσκευών του λεοφωρείο στη Λιοσίων, μέσα σ' ένα κλουβάκι που ήταν πολύ μικρό για το μέγεθός του και τον πήγα σπίτι.

Έτσι μπήκε ο πρώτος σκύλος στη ζωή μου το χειμώνα του 1998.