thumbnail

ΦΕΚ Β 2645 - 06.10.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60975/2212
(6)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας, για πέντε (5) ακόμη έτη, σε έκταση 29.600 στρεμμάτων στη Λίμνη Παμβώτιδα, Νομού Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Π. Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του Ν. 2503/1997 « Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν. Δ. 86/69».
1.6. Του 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
2. Την υπ’ αριθμ. 141109/24-02-1984 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 21/13-04-1984 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ιωαννίνων, δεκαετής απαγόρευση θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων.
3. Την υπ’ αρθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την υπ’ αριθμ. 8363/276/Ε 103/23-02-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Την υπ’ αριθμ. 2663/03-08-1194 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 70/14-10-1994 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ιωαννίνων «περί πενταετούς απαγόρευσης θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων, με ημερομηνία λήξης την 31-07-1999.
7. Την υπ’ αριθμ. 8527/06-10-1999 απόφαση Δασάρχη Ιωαννίνων, με την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 47/22-11-1999 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ιωαννίνων «περί πενταετούς απαγόρευσης θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων, με ημερομηνία λήξης την 31-07-2004.
8. Την υπ’ αριθμ. 1909/30-06-2004 απόφασή μας «περί πενταετούς παράτασης απαγόρευσης θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων, με ημερομηνία λήξης την 31-07-2009.
9. Την υπ’ αριθμ. 2418/08-07-2009 απόφαση μας «περί πενταετούς παράτασης απαγόρευσης θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων, με ημερομηνία λήξης την 31-07-2014.
10. Το υπ’ αριθμ. 410/26-06-2014 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής ομοσπονδίας Ηπείρου «πρόταση απαγόρευσης της λίμνης Παμβώτιδας και τροποποίηση ορίων αυτής».
11. Το υπ’ αριθμ. 76/16-06-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων, με το οποίο ζητούν να επιτραπεί το κυνήγι σε τμήμα της λίμνης «Παμβώτιδας».
12. Το υπ’ αριθμ. 61439/4215/03-07-2014 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών «πρόταση απαγόρευσης κυνηγίου στη λίμνη «Παμβώτιδα».
13. Την υπ’ αριθμ. 60855/2289/17-09-2014 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Ιωαννίνων, πρόταση για παράταση ισχύος της απαγόρευσης του κυνηγίου στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων.
14. Το γεγονός ότι, στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και ιδιαίτερα της πτηνοπανίδας, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2418/08-07-2009 απόφασης, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) ακόμη έτη, σε έκταση (29.600) είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων, στην χερσαία και υδάτινη περιοχής της λίμνης «Παμβώτιδας» Π.Ε. Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2019, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση