Εκτύπωση
σμίκρυνση

Απαγόρευση Θήρας σε περιοχή που βρίσκεται εντός των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου

ΦΕΚ Β 1596 - 30.07.2015

Θ' ανταμώσουμε

Προφανώς κάποιος Δημόσιος; Υπάλληλος ανέθεσε αγγαρεία σε κάποιον άλλο Δημόσιο Υπάλληλο, κι αυτός με τη σειρά του συνέταξε αυτό το έκτρωμα, χωρίς να μπει στον κόπο να επισυνάψει το σχετικό χάρτη...
Δεν ντρεπόσαστε λέω 'γω, οι συντάκτες, που έχετε την απαίτηση να γνωρίζει ο κάθε κυνηγός όλες τις άσχετες ραχούλες με τα τοπονύμιά τους, τα διοικητικά όρια των Δήμων και ν' ακολουθεί νοητές ευθείες, που οι ίδιοι δεν μπορείτε καν να πιάσετε ένα χάρακα και να τις αποτυπώσετε επί χάρτου!

στο ρέμα της Γιαννούλας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2489

(1)
Απαγόρευση Θήρας σε περιοχή που βρίσκεται εντός των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.Δ/τος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις δ/ξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 177/1975.
2. Τις διατάξεις του 94/1993 Π.δ/τος «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
4. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5. Την αριθμ. 11747/6458/16-2-2015 Δ/γή Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί άσκησης καθηκόντων Γ.Γ.Α.Δ.Α. κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4 Πράξης του Υπ. Συμβουλίου της
6-2-2015 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/6-2-2015), σύμφωνα με το άρ. 56 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α΄/14-4-2014).
6. Την αριθμ. 2001/21-6-2000 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περ. Αττικής (ΦΕΚ 875/Β΄/2000).
7. Την αριθμ. 1546/8-6-2015 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Πάρνηθας με την οποία προτείνει την συνέχιση της απαγόρευσης θήρας εντός των ορίων που έθετε η υπό στοιχείο [6] απόφαση με σκοπό την προστασία του θηραματικού πλούτου του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και κυρίως του κόκκινου ελαφιού καθώς μετά την πυρκαγιά του 2007 κάηκαν τα 2/3 του ελατοδάσους κεφαληνιακής ελάτης της Πάρνηθας που είναι ο κύριος βιότοπος του κόκκινου ελαφιού και με τις πυρκαγιές του 2013 στους νότιους πρόποδες της Πάρνηθας κάηκαν εκτάσεις που μετακινούνται τα ελάφια σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μετατόπιση του πληθυσμού του ελαφιού, αλλά και της λοιπής πανίδας προς άκαυτες περιοχές του Δρυμού, όπως και σε περιοχές του όρους Πάρνηθας κοντά σε οικισμούς για εύρεση τροφής, αλλά και τόπου καταφυγίου.
8. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω απαγόρευση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση για δεκαπέντε (15) χρόνια της θήρας όλων των θηραμάτων σε περιοχή που βρίσκεται εντός των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου που ορίζεται ως ακολούθως και απαρτίζεται εκ δύο τμημάτων.
ΤΜΗΜΑ 1
Αρχίζει από το ύψωμα Κωρακοφωλέζα με πορεία ΒΔ αρχικά και Β στη συνέχεια και ακολουθεί τα όρια του μονίμου καταφυγίου Αγρίας Ζωής του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μέχρι συναντήσεως του ρέματος Μαυρόρεμα.
Από κει με Δυτική πορεία ακολουθεί την κοίτη του ρέματος αυτού μέχρι να συναντήσει το ρέμα Προ. Από εκεί με Νότια πορεία ακολουθεί τα όρια των νομών Αττικής - Βοιωτίας μέχρι να συναντήσει το δρόμο Φυλής - Δερβενοχωρίων και διέρχεται από τις θέσεις, ρέμα Μαλικέπα, ρέμα Καμαρέζα, ρέμα Ρείκι, Κιάφα Ρείκι, Κορυφή Καραμανλή (υψ. 931), Κορυφή Βελανιδιάς (υψ. 902), ρέμα Κλιμέντι, δρόμος Φυλής - Δερβενοχωρίων, τον οποίο ακολουθεί με Νότια πάλι πορεία μέχρι να συναντήσει το ρέμα Γιαννούλας. Από τη γέφυρα του δρόμου Φυλής - Δερβενοχωρίων στο ρέμα Γιαννούλας με ΝΑ πορεία ακολουθεί την κοίτη του ρέματος Τροκάνζα ανέρχεται στη θέση Πλιάσσα, ακολουθεί τα όρια των δασικών και αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Φυλής και διερχόμενο από τις θέσεις ρέμα Ζάστανι, Ι.Μ. Αγ. Κυπριανού, ρέμα Κατάνι, ρέμα Κατερίνιζας, αυχένας της Κουτάλας, κορυφή Πέτρα Σταυραετού (υψ. 371) και συνεχίζοντας με ΒΔ πορεία διέρχεται από τις θέσεις ρέμα Πλατανάκι και λατομείο Κατζανά και καταλήγει στην κορυφή Κορακοφωλέζα (υψ. 581) από όπου και άρχισε.
ΤΜΗΜΑ 2
Βόρεια: Κορυφή Πέτρας Σταυραετών - Λατομείο Κατζανά, Κορυφή Κορακοφωλέζα (υψ.581) όπου συναντά τα όρια του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, τα οποία και ακολουθεί με Ανατολική πορεία μέχρι τη θέση Κορυφή (υψ. 529) όπου συναντά τα Δ. όρια του δάσους Τατοΐου.
Ανατολικά: Από τη θέση Κορυφή (υψ. 529) ακολουθώντας τα Δ. όρια του δάσους Τατοΐου κατέρχεται στο ρέμα Δρεστύλα, ανέρχεται στην συνέχεια στον Επαρχιακό δρόμο Βαρυμπόμπης Αγ. Μερκουρίου, τον οποίο ακολουθεί με Ν-ΝΑ πορεία μέχρι συναντήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Θεσ/νίκης.
Νότια: Από τη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής με το δρόμο Βαρυμπόμπης - Εκάλης ακολουθεί τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι συναντήσεως της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας την οποία ακολουθεί για μικρό διάστημα, μέχρι συναντήσεως της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την οποία ακολουθεί προς Νότο μέχρι συναντήσεως του ρέματος Σουνά.
Δυτικά: Από την σμίξη του ρέματος Σουνά με τον Κηφισό ποταμό, ακολουθεί την κοίτη του ρέματος αυτού, μέχρι συναντήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Θεσ/νίκης, την οποία ακολουθεί μέχρι τη Νότια πύλη του Αεροδρομίου Τατοΐου. Στην συνέχεια ακολουθεί τα όρια της περίφραξης του Αεροδρομίου μέχρι συναντήσεως του ρέματος Δήμογλη την κοίτη του οποίου ακολουθεί μέχρι συναντήσεως του αγροτικού δρόμου Μουστακάτα - Οικισμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τα όρια του οικισμού. Από εκεί με Β. πορεία φθάνει στο Ν. όριο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων και με Δυτική πορεία ακολουθώντας το δρόμο Θρακομακεδόνες - Μενίδι φθάνει στις εγκαταστάσεις της ΕΛΑΣ Αμυγδαλέζας.
Από εκεί ακολουθώντας τα Βόρεια όρια των εγκαταστάσεων αυτών σε ευθεία νοητή γραμμή φθάνει στο Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής στη θέση Κατζανά και από εκεί με νοητή επίσης γραμμή καταλήγει στην κορυφή Πέτρα Σταυραετού απ’ όπου και ήρξατο.
Το Δασαρχείο Πάρνηθας παρακαλείται να εκδώσει Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Κυνηγίου για την ανωτέρω περιοχή.
Σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών και από τα κονδύλια των φιλοθηραματικών δαπανών, να ληφθεί μέριμνα να επισημανθούν με πινακίδες τα πλέον επίκαιρα σημεία της απαγορευμένης περιοχής ώστε οι κυνηγοί να ενημερωθούν για τον απαγορευμένο χώρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από το Κυνηγετικό έτος 2015-2016.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015
Η Aσκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙOΠΗ ΚΑΡΔΑΜIΤΣΗ