Εκτύπωση

Ιδεολογική δίωξη κατά του κυνηγίου από το Δασαρχείο Πεντέλης

Επιστρέφει στο Μεσαίωνα η Δημόσια Διοίκηση με το Δασαρχείο Πεντέλης να σέρνει πρώτο το χορό της ιδεοληψίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους "επιστήμονες" του Δασαρχείο το κυνήγι πρέπει ν' απαγορευθεί επειδή:

"Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο Δασαρχείου Πεντέλης το Πεντελικό Όρος περιβάλλεται από οικιστικό ιστό, αποτελεί διέξοδο περιβαλλοντικής αγωγής, εκπαίδευσης, αναψυχής και εθελοντικών δραστηριοτήτων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, καθώς και εκτέλεσης εργασιών τεχνητής αναδάσωσης."

Πληρώσατε και πληρώσαμε δωρεάν παιδεία για να αναγράφονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παραπάνω φαιδρότητες; Όλα αυτά που αναφέρονται ως λόγοι απαγόρευσης της θήρας, είναι καταγεγραμμένα ως "Σκοπός" στα καταστατικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων και οι υπάλληλοι του Δασαρχείου δεν δικαιολογείται να μην το γνωρίζουν αυτό. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι "επιστήμονες" που έγραψαν την παραπάνω αιτιολόγηση να εισπράξουν ένα χάδι στη μουσούδα, από τους μετακλητούς πολιτικούς προϊστάμενους τους...

Καλωσορίσατε λοιπόν στην νέα εποχή, που οι αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης αποτάσσονται την επιστήμη και προτάσσουν την ιδεοληψία

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης

ΦΕΚ Β 2390 - 03.08.2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2320 (6)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.3.1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Διεύθυνσης Αισθητικών δασών -δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. και Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.
Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ».
6. Την αρ. 6038/13-10-2009 απόφαση μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/2010).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/23-12-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την αριθμ. 11747/6458/16-02-2015 δ/γή Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί άσκησης καθηκόντων Γ.Γ.Α.Δ.Α. κατόπιν της υπ’αρ. 4 Πράξης του Υπ. Συμβουλίου της 06-02-2015 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/ 06-02-2015), σύμφωνα με το άρ. 56 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α΄/14-04-2014.
10. Την αρ. 2035/28-6-2013 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1710/ τ.Β΄/2013).
11. Την αρ. αρ. 40906/3746/19/30-7-2013 Δασική Απαγορευτική Διάταξης Δασάρχη Πεντέλης, η οποία έληξε στις 31-5-2016 και την ανάγκη έγκαιρης έκδοσης ΔΑΔ σε εφαρμογή των υπό στοιχείων [4] και [5] δ/γών.
12. Την με αριθ. 2334/36610/14-6-2016 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία προτείνεται η απαγόρευση κυνηγίου για 10 έτη όλων των θηραμάτων σε έκταση συνολικού εμβαδού 151,344 στρ. σε περιοχές των Δ.Ε Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Σταμάτας, Ροδόπολης, Διονύσου του Δήμου Διονύσου, Δ.Ε Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, Δ.Ε Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς, Δ.Ε Πεντέλης, Ν. Πεντέλης, Μελισσιών του Δήμου Πεντέλης, ΔΕ Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου για την προστασία των θηρεύσιμων ειδών από την διαχρονική υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος του Πεντελικού Όρους από τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του 2009.
13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο Δασαρχείου Πεντέλης το Πεντελικό Όρος περιβάλλεται από οικιστικό ιστό, αποτελεί διέξοδο περιβαλλοντικής αγωγής, εκπαίδευσης, αναψυχής και εθελοντικών δραστηριοτήτων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, καθώς και εκτέλεσης εργασιών τεχνητής αναδάσωσης.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Tην απαγόρευση για 10 έτη του κυνηγίου όλων των θηραμάτων σε έκταση συνολικού εμβαδού 151.344 στρ. (δασικές, αγροτικές και οικιστικές) στις κτηματικές περιφέρειες των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης όπως αυτές περικλείονται από τη συνεχόμενη γραμμή που εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, απόσπασμα συναρμοσμένων ορθοφωτοχαρτών (έτους 2008) κλίμ.: 1:50.000 θεωρημένο την 14-6-2016 από το Δασάρχη Πεντέλης και περιγραφικά δε περικλείονται από τα εξής όρια: Βόρεια: Ξεκινά από τον Αγ. Στέφανο και στη συμβολή της Λεωφ.Τραπεζούντος με την οδό Λακωνίας ακολουθεί την οδό Λακωνίας προς Σπατατζίκι - Νεκροταφείο Σπατατζικίου (υπάρχων χωματόδρομος) μέχρι το ρέμα Βρυσάκι, συνεχίζει κάθετα στο ρέμα Βρυσάκι ακολουθώντας κοίτη ρέματος μέχρι την Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος την οποία ακολουθεί για 200 περίπου μέτρα βορειοανατολικά και συνεχίζει δεξιά στη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (Σταμάτας) ακολουθεί την οδό Φιλίππου μέχρι τέρμα, συνεχίζει στη χωμάτινη οδό μέχρι οδό Πελοποννήσου την οποία ακολουθεί μέχρι το τέρμα και τη χωμάτινη οδό συνέχεια αυτής, την οδό Παναγιάς Σπηλιωτίσσης μέχρι τη συμβολή της με οδό Ρόδων και αυτή μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη, συνεχίζει δεξιά στη οδό Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη μέχρι οδό Σκάρπας την οποία ακολουθεί μέχρι τη συμβολή της με το ρέμα Κιμπιτούγια, ακολουθεί την κοίτη του ρέματος μέχρι το φράγμα Ραπεντώσας και μέχρι τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Καπανδριτίου τα οποία ακολουθούν την κορυφογραμμή και το διοικητικό όριο Δ.Ε. Ν. Μάκρης μέχρι τη Λεωφ. Μαραθώνος_
Ανατολικά: συνεχίζει στη Λεωφ. Μαραθώνος δεξιά προς Ν. Μάκρη ως τα διοικητικά όρια της ΔΕ Ραφήνας.
Νότια: περνά τα διοικητικά όρια της ΔΕ Ραφήνας και φτάνει μέχρι την Παλλήνη και την συμβολή της Λεωφ. Μαραθώνος με την Αττική οδό.
Δυτικά: συνεχίζει στο όριο της Αττικής οδού μέχρι το ρέμα παράλληλα της οδού Πατρών στον Γαργηττό, την κοίτη του οποίου ακολουθεί μέχρι την οδό Ζήριας και συνεχίζει στις οδούς Πίνδου - Λεωφ.Κλεισθένους - Αναπαύσεως -Καλαβρύτων ακολουθεί την οριογραμμή του σχεδίου πόλεως Πατήματος Βριλησσίων μέχρι τη Λεωφ.Πεντέλης και εκείνη μέχρι τα όρια σχεδίου πόλεως Π. Πεντέλης συνεχίζει στα όρια των σχεδίων πόλεως Π. Πεντέλης -Ν. Πεντέλης - Μελισσίων - Κηφισιάς - Ν. Ερυθραίας - Εκάλης ακολουθεί την οδό Θέτιδος μέχρι την συμβολή της με την οδό Αργυροκάστρου συνεχίζει στην οδό Αργυρουπόλεως μέχρι το όριο σχεδίου πόλεως Δροσιάς, τις οδούς 28ης Οκτωβρίου - Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τη Λεωφ.Ροδοπόλεως την οποία ακολουθεί αριστερά μέχρι τη Λεωφ. Δροσιάς Σταματάς, συνεχίζει στις οδούς Σταμάτας Ανοίξεως -Στρ. Κουτσούμπρη - Ανοίξεως Σταμάτας - Αθηνών Χαλκίδος - Λεωφ. Μαραθώνος - Χελμού - Λεωφ. Τραπεζούντος και καταλήγει στην συμβολή της με την οδό Λακωνίας στον Αγ. Στέφανο.
Το Δασαρχείο Πεντέλης παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.
Αγία Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ