200.000 κυνηγοί οργανωμένοι σε 253 Κυνηγετικούς Συλλόγους, 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και μία Κυνηγετική Συνομοσπονδία η οποία:

"έχοντας από το νόμο αναγνωρισμένο θεσμικό ρόλο και παρακολουθώντας τις εξελίξεις τις σχετικές με το περιβάλλον και το κυνήγι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (νομικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, επιστημονικές μελέτες, παρακολούθηση πληθυσμών των θηρευσίμων και μη ειδών, κλπ) διαμορφώνει τη θηραματική πολιτική την οποία εισηγείται κάθε χρόνο προς την πολιτεία, όπως και τα σχετικά με αυτή μέτρα."
πέτυχαν τα κυνηγόσκυλα να γλυτώσουν από σπόντα, την καθολική στείρωση!

Ή θ' αλλάξουμε ή θα χαθούμε

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση