Σημαντική αναβάθμιση των κυνηγών στο ΥΠΕΚΑ

20 Απριλίου 2010:

«Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Άρθρο 7 – Άλλες διατάξεις
...
3. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η θήρα.
4. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
...

5 Ιουλίου 2010:

«Προστασία της βιοποικιλότητας»

Άρθρο 5 – Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
...
1.στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

Αγαπητοί συνάδελφοι αναβαθμιστήκαμε!
Δε μοιραζόμαστε πλέον την ίδια κατηγορία με τις διαφημιστικές πινακίδες...

    Φωτογραφίες:
  1. Upgrade by ^kyle28

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση