Προστασία βιοποικιλότητας ή βιομηχανία παραγωγής περιβαλλοντικών μελετών;

Επιστολή του Ωρίωνα περί βιοποικιλότητας και χειρισμών ΥΠΕΚΑ.

http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/bio.htm

Σχόλια   

# Πολίτης 19-04-2011 21:28
Φοβάμαι ότι και σε επίπεδο Ε.Ε., αυτοί που καθορίζουν ή εγκρίνουν τις χρηματοδοτήσεις , ξέρουν ότι στα κράτη – μέλη γίνεται πανηγύρι με τις μελέτες και τα «βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων» προγράμματα διαχείρισης σπάνιων ειδών. Υποψιάζομαι δηλαδή ότι τα διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα, LIFE κλπ, είναι τις περισσότερες φορές προσχηματικά και χρησιμοποιούντα ι κυρίως για προγράμματα «επίδειξης», βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Ότι είναι - εις γνώση τους - έργα επίδειξης και προπαγάδνας, τόσο προς το εσωτερικό κάθε χώρας, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών της Ε.Ε.
Το άλλο αρνητικό είναι πως οι αρμόδιοι της Ε.Ε. δεν φαίνεται να θέλουν να κάνουν τίποτα ουσιαστικό για να αποτρέψουν αυτή τη «ρηχή» και αδιέξοδη πολιτική.
Ενδεχομένως να υπάρχει και ειδικός λόγος που γίνεται αυτό.

Παραθέτω ορισμένα αποσπάσματα μίας μόνο γνωμοδότηση σχετικά με το Natura 2000, Σεπτεμβρίου 2010
Θέμα: «Βιοποικιλότητα μετά το 2010»
1.1 Τα έως τώρα περιεχόμενα της νέας στρατηγικής της ΕΕ 2020 δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διατήρησης της βιοποικιλότητας . Το νέο όραμα για τη βιοποικιλότητα θα πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά και να καταστεί μεταγενέστερα αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής.
1.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικούς, σε επίπεδο ΕΕ, τους ακόλουθους τομείς δράσης:
1.3 Είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι καλύτερης σύνδεσης μεταξύ της γεωργίας και της διατήρησης ειδών· σε μερικά κράτη μέλη υπάρχουν θετικές προσεγγίσεις, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν και να επεκταθούν μαζικά. Πρέπει να δοθούν στους γεωργούς κίνητρα για την εξασφάλιση αντίστοιχων αποτελεσμάτων.

eesc.europa.eu/.../...

Από τα παραπάνω βγαίνει νομίζω το συμπέρασμα πως πρέπει - άμεσα - να οργανωθούν προγράμματα για την πραγματική (και όχι την εικονική) διατήρηση της βιοποικιλότητας . Ιδιαίτερα των ειδών που επιτρέπεται να θηρεύονται.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή