Απαγόρευση κυνηγίου στη θέση Μεγαλοβούνι Διδύμων

ΦΕΚ Β 1600 - 07.07.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2284
(1)
Απαγόρευση κυνηγίου στη θέση
Μεγαλοβούνι Διδύμων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/10 Π.Δ. «Οργανισμός της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/τ. Β/18-2-85), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ. Β/31-12-1996) και 29483/
23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ. Β/4-2-1998).
5. Τις υπ’ αριθμ. 158275/2820/26-6-84 και 77434/2727/
2-8-1990 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας περί απαγόρευσης κυνηγίου για πέντε χρόνια στη θέση Μεγαλοβούνι Διδύμων.
6. Την Δ.Υ./27-5-2011 εισήγηση της δασοπόνου Μ. Σφήνα για απαγόρευση κυνηγίου για πέντε χρόνια από 1-8-2011 έως 31-7-2016, στην περιοχή Μεγαλοβούνι, της δ.κ. Διδύμων δ.ε. Κρανιδίου Δήμου Ερμιονίδας, σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου της άγριας πανίδας της χώρας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1-8-2011 έως 31-7-2016 στην περιοχή Μεγαλοβούνι δ.κ. Διδύμων δ.ε. Κρανιδίου δήμου Ερμιονίδας, συνολικής έκτασης 19.500 στρεμμάτων.
Τα όρια της έκτασης περιγράφονται όπως παρακάτω:
Αρχίζουν από τον επαρχιακό δρόμο Κρανιδίου - Ναυπλίου και από τη στροφή αυτού που βρίσκεται βόρεια και σε απόσταση 150 μέτρα από το γήπεδο Διδύμων. Ακολουθούν τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο προς Ναύπλιο μέχρι τη στροφή στη θέση «Ντέρκιζα». Στρίβουν δεξιά ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη θέση «Λάλιζα - Διάσελο», όπου το μαντρί του Σταμ. Μπάρδη.
Συνεχίζουν ακολουθώντας μικρό ρευματίδιο μέχρι τη θέση «Ντάρδες» όπου η αγροικία του Σαράντου. Ακολουθούν τον αγροτόδρομο μέχρι τη συνάντηση του (θέση Τσουρούμια) με τον αγροτικό δρόμο Ράδου - Ηλιοκάστρου, τον οποίο ακολουθούν μέχρι τη συνάντησή του με τον αγροτόδρομο που οδηγεί στα «μαντριά Μιχάλη». Ακολουθούν τον αγροτόδρομο αυτόν μέχρι «τα μαντριά Μιχάλη» στη θέση «Ρίνιζα» και από εκεί κατεβαίνουν σε ευθεία γραμμή στο ρέμα από όπου αρχίζει ο αγροτόδρομος προς Λουκαϊτι (θέση Κιάφα Λίσι όπου το χωράφι του Κυριάκου Μπουγιούρα).Ακολουθούν τον αγροτόδρομο αυτόν μέχρι τον οικισμό Λουκαίτι και στη συνέχεια δια του επαρχιακού δρόμου Λουκαϊτίου - Διδύμων φτάνουν στη ράχη «Σταυρός». Από εκεί με ευθεία νοητή γραμμή καταλήγουν στο σημείο της αφετηρίας (στροφή επαρχιακού ασφαλτόδρομου βόρεια γηπέδου Διδύμων).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση