Δασική Απαγορευτική Διάταξη θήρας αιτία πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Π.Φώκαιας, του Αγίου Κωσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού, Ν.Αττικής

Απόφαση

ΦΕΚ Β 2360 - 23.08.2012

ΑΠΟΦΑΣIZOYME

Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και την 20 Ιουλίου 2015 σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, συνολικού εμβαδού Ε=45.581,00 στρ. σαράντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα ενός στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Π.Φώκαιας, του Αγίου Κωσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου, όπως η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή υπό τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,…88,89,90,1 και εμφαίνεται στο προσαρτημένο στην παρούσα Απόφασή μας απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και ορθοφωτογραφία έτους 2007, και η οποία οριοθετείται ως εξής: «Τα όρια άρχονται από το νεκροταφείο της κοινότητας Αγίου Κωσταντίνου, ακολουθούν νότια και ανατολικά κεντρική δασική οδό προς «ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ», η οποία αποτελεί και το ανατολικό όριο της προς απαγόρευση περιοχής μέχρι την κοινότητα Λεγραινών. Στην περιοχή των Λεγραινών το όριο της απαγόρευσης ακολουθεί τα ανατολικά όρια των δασικών εκτάσεων, περιλαμβάνει τα πεδινά μεμονωμένα σπίτια των Λεγραινών και τον λόφο της Αγίας Μαρίνας τον οποίο περιβάλλει από την ακτογραμμή και κατόπιν με κατεύθυνση δυτική τα όρια της απαγόρευσης ακολουθούν την ακτογραμμή, η οποία αποτελεί το νότιο και δυτικό εν μέρει όριο της απαγόρευσης. Τα όρια ακολουθούν την ακτογραμμή προς νότο και δυτικά στρεφόμενα διέρχονται και περιλαμβάνουν τις θέσεις «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ», «ΧΑΡΑΚΑΣ», την «ΚΑΣΙΔΙΑΡΑ», το «ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ», το «ΘΥΜΑΡΙ», και την «ΑΣΦΑΚΕΡΗ» μέχρι τον οικισμό της Π.Φώκαιας. Από τον οικισμό της Π.Φώκαιας τα όρια της απαγόρευσης ακολουθούν την περιφερειακή οδό και κατόπιν κεντρική αμαξητή οδό (οδός ΒΡΥΟΥΛΩΝ) προς τον οικισμό ΑΤΕ και Δροσιάς περιλαμβάνοντας στην προς απαγόρευση περιοχή τις ευρύτερες θέσεις γνωστές ως Τραπέζης της Ελλάδος, το «ΠΥΡΓΑΚΙ», την «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΖΑ», την «ΣΠΗΛΙΑ», τον «ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΙΑ», το «ΜΕΤΟΧΙ» και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν αγροτοδασική οδό προς «ΑΡΙ»- «ΠΑΝΑΡΙΤΙ». Από την περιοχή «ΑΡΙ» τα όρια ακολουθούν αγροτοδασική οδό μέχρι που συναντούν τον κεντρικό αμαξητό δρόμο Συντερίνης- Κερατέας, τον οποίο ακολουθούν προς νότο μέχρι που συναντούν ανώνυμο δασικό δρόμο, από τον οποίο στρέφονται ανατολικά και τον ακολουθούν μέχρι τα όρια του οικισμού του Αγίου Κωσταντίνου όπου άρχισαν.

Η έκταση αυτή συνορεύει :
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτοδασικός δρόμος από νεκροταφείο Αγίου Κωσταντίνου Λεγραινών και δασικές εκτάσεις μέχρι ακτογραμμή λόφου Αγίας Μαρίνας.
ΔΥΤΙΚΑ:Αγροτοδασική οδός από το Αρί, τη Δροσιά την ΑΤΕ, οδός Βρυούλων Π.Φώκαιας και ακτογραμμή από τις θέσεις «Ασφακερή» μέχρι «Κασιδιάρα»
ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτοδασική οδός και αμαξητή οδός Συντερίνης - Αγίου Κωσταντίνου
ΝΟΤΙΑ:Ακτογραμμή από «Άσπρο Λιθάρι» έως «Κασιδιάρα»

Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 <<περί Δασικού Κώδικος>>, του Ν.Δ.996/1971 του Ν.177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας <<περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας>> (ΦΕΚ 757/18-12-1985 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23- ΑΔΑ: Β4ΓΗΟΡ1Κ-ΥΜΠ 12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/4-2-1998) και την υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσιοποίηση και ανάρτησή της και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Με Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση