Η παράσταση του σεριφάτου "Θήρα στον Αμβρακικό" απειλεί να ξεπεράσει σε αριθμό παραστάσεων την "Ποντικοπαγίδα"

Η πλοκή γνωστή:
Κοντά στις γιορτές διαρρέει πως θα επιτραπεί το κυνήγι στον Αμβρακικό. Ο φορέας, οι ΚΣ, η τοπική αυτοδιοίκηση συμφωνούν, αφού.

Η διαρροή αφυπνίζει τους ΟΙΙΟ, (που μπορεί να είναι και οκτώ, εννιά κλπ). ΟΙΙΟ στέλνουν επιστολή ιεράς αγανάκτησης στον άρχοντα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, για την επικείμενη βεβήλωση από τα άρβυλα των κυνηγών του ιερότερου υγροτόπου της υφηλίου...
(τύμπανα-τύμπανα-τύμπανα)

*** Διάλειμμα/Intermission ***

Νέα διαρροή. Θα απαγορευτεί και πάλι το κυνήγι στον Αμβρακικό.
Ο, δια βίου, άρχων των κυνηγών στέλνει επιστολή στον στον άρχοντα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής η οποία διαπνέεται από ιερά αγανάκτηση και βαθιά δημοκρατικά αισθήματα.

Υπογράφεται η απαγόρευση.

Η ηρεμία επιστρέφει στο σεριφάτο

Αυλαία

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 01-02-2013 13:43
Κύριε Υπουργέ,
Οφείλουμε, μετά την υπογραφή της Απόφασης για συνέχιση της πλήρους απαγόρευσης θήρας στον Αμβρακικό, να σας γνωρίσουμε ότι 200.000 πολίτες της χώρας μας αισθάνονται βαθιά απογοητευμένοι για τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία αντιμετωπίζει τη θήρα στον τόπο μας. Η βαθιά αυτή απογοήτευση, αλλά και η ανησυχία μας για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το περιβάλλον, οφείλεται στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι με την πράξη σας αυτή αγνοήσατε όλους εκείνους οι οποίοι με ατράνταχτα επιχειρήματα έχουν επίσημα εισηγηθεί την άσκηση της θήρας στον Αμβρακικό με συγκεκριμένη διαχειριστική πρόταση. Δηλαδή, ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ:
 την πρόταση των αρμόδιων τοπικών Δασικών Υπηρεσιών που γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους την πραγματικότητα της περιοχής
 την Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Αποκεντρωμένη Διοίκησης
 την εισήγηση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας
 τη γνώμη όλων των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 τη γνώμη όλων των λοιπών τοπικών φορέων
 τη γνώμη Βουλευτών της περιοχής.
Επίσης ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ:
 τη μοναδική μελέτη, που επισήμως ανατέθηκε από κρατικό φορέα, με ειδικό αντικείμενο την δυνατότητα διεξαγωγής θήρας στον Αμβρακικό, η οποία και καθόρισε συγκεκριμένες περιοχές θήρας με τις οποίες όλοι συμφωνήσαμε
 τα επίσημα Πρακτικά της ειδικής σχετικής ημερίδας για τον Αμβρακικό στην Άρτα, κατά την οποία Καθηγητές Ακαδημαϊκών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ειδικοί επιστήμονες ορνιθολόγοι - περιβαλλοντολόγ οι με μεταπτυχιακές σπουδές, απέδειξαν με στοιχεία που δεν τόλμησε ουδείς ν’ αμφισβητήσει, τη συμβατότητα της θήρας και της προστασίας του Αμβρακικού
 την επίσημη γραπτή δέσμευση, τόσο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όσο και της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, να συνδράμουν κατά τρόπο αποτελεσματικό, όπως η εμπειρία 10 χρόνων σε αντίστοιχους υγροτόπους αποδεικνύει, στην πάταξη της λαθροθηρίας
 το γεγονός ότι στους υγροτόπους Ramsar σε όλη την Ευρώπη το κυνήγι ασκείται με συγκεκριμένους περιορισμούς.
Μετά την παραπάνω σύντομη αναφορά μας στην πραγματικότητα, σας γίνεται αντιληπτός, κύριε Υπουργέ, ο λόγος για τον οποίο 200.000 πολίτες κυνηγοί είναι βαθιά απογοητευμένοι και ιδιαίτερα ανήσυχοι, διότι γνωρίζουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξασφαλίζεται με απαγορεύσεις, αλλά με πράξεις στους βιοτόπους. Διότι γνωρίζουν ότι στη σημερινή δύσκολη εποχή, οι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που δαπανούν, αποκλειστικά από την τσέπη τους, για Προγράμματα, μελέτες και κυρίως έργα στο περιβάλλον για να εξασφαλίσουν, όπως κάνει όλη η Ευρώπη, το αειφόρο κυνήγι, τ’ αποτελέσματα αυτού του τεράστιου ποσού, αγνοούνται συστηματικά και ηθελημένα από την Πολιτεία!
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επισήμως ενημερωθεί γι’ αυτή την κατάσταση και αναμένονται, όπως μας έγινε γνωστό, ενέργειές της.

Κύριε Υπουργέ,
Θα μας επιτρέψετε να τονίσουμε ότι το κυνήγι δεν μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί με συναισθηματισμο ύς και ψυχολογικά ταμπού. Το κυνήγι, παντού στον κόσμο, αποτελεί ιστορικά έκφραση αγάπης προς την φύση ενός πολύ μεγάλου τμήματος της κοινωνίας, κάτω από πολιτιστικές και παραδοσιακές αξίες που συνιστούν τον Κυνηγό διαχειριστή και προστάτη του περιβάλλοντος. Για την απλή, απλούστατη αλήθεια: χωρίς περιβάλλον, δεν υπάρχει κυνήγι!


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 05-02-2013 16:16
Αριθμ. 125192/272
(3)
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό
Πάρκο Αμβρακικού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
...
18. Την υπ’ αριθμ. 2006/14-11-2012 επιστολή της Κυνηγητικής συνομοσπονδίας Ελλάδας, για την ανάγκη άρσης της απαγόρευσης της κυνηγητικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, με τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία.
19. Την υπ’ αριθμ. 12/300/23-11-20 12 επιστολή εννέα περιβαλλοντικών Οργανώσεων για τη θεσμοθέτηση μόνιμης απαγόρευσης στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
20. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ για παράταση της ισχύος της αριθμ 165205/20/5-1-2 012 απόφασης (ΦΕΚ 15/Β/11-1-2012) , μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013.
21. Tην υπ’ αριθμ. 173890/3061/26- 10-2012 επιστολή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ προς τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
22. Την αρίθμ. 49/11-1-2013 πρόταση του Φορέα Διαχείρησης Υγρότοπων Αμβρακικού περί ρυθμίσεων Θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Αμβρακικού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθμ. 165205/ 20/5-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 15/Β/11-1-2012) μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή