Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 μετά το πέρας των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε Σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Βογιατζάκης Παρασκευάς
Αντιπρόεδρος: Καλογερής Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Χαβαλεδάκης Γεώργιος
Ταμίας: Χαριτάκης Θεοχάρης
Μέλη: Αμανάκης Νικόλαος
Φαιτάκης Θεόδωρος
Ξενάκης Στυλιανός

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση