σμίκρυνση

Μέσω του δελτίου τύπου της ΚΣΕ ενημερωθήκαμε πως η νεοεκλεγείσα διοίκησις των κυνηγών πιστεύει "...στην απόλυτη ανάγκη εντατικής προσπάθειας ενημέρωσης, τόσο των μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων, όσο και των απλών κυνηγών, για τα μεγάλα και ουσιώδη θέματα που αφορούν το κυνήγι και την συνέχισή του..."

Λαμπρά! Τούτο συνάδει απόλυτα με το Δασικό Κώδικα Σκοπός τούτων (των Κυνηγετικών Οργανώσεων) είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, αφ' ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του Θηραματικού πλούτου της Χώρας.
.

Αλλά εμείς, οι απλοί κυνηγοί, τολμάμε να προτείνουμε το επόμενο βήμα, ήτοι "Την ανάγκη εντατικής προσπάθειας ενημέρωσης ΟΟΟΛΩΝ των Ελλήνων, και ιδιαίτερα των μη κυνηγών για την προσφορά του κυνηγίου στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της άγριας φύσης της πατρίδας μας (κατ' ελάχιστον)".

Για να επιτελεστεί αυτό το δύσκολο έργο θα χρειαστεί ένα επιτελείο, το οποίο θα αναλάβει την προβολή της βιοποικιλότητας, της άγριας ζωής και της συνεισφοράς της κυνηγετικής δραστηριότητας στη διατήρησή τους.

Μα για σταθείτε! Γνωρίζουμε τέτοιους οργανισμούς! Ο καθένας απ' τους ΟΙΙΟ θα μπορούσε να φέρει αποτελεσματικά εις πέρας αυτήν την προσπάθεια. Μπορεί να είναι ΜΚΟ αλλά είναι επαγγελματίες όσον αφορά την προβολή και την επικοινωνία! Αφήστε που υπάρχει και προηγούμενο παρόμοιας συνεργασίας της Δ' Κ.Ο.Σ.Ε. και, πλέον, αντί να πετάνε κεραυνοβολημένους από ηλεκτροπληξία κύκνους στον Άγνωστο Στρατιώτη (ότι δήθεν πήγαν από σκάγια) μπαίνουν στον κόπο, (οι συνεργάτες), να βγάζουν ακτινογραφία πριν αποφανθούν αν το ζωντανό που τους παρεδόθη ήταν πυροβολημένο ή όχι.

Για σκεφτείτε το εκεί στην Κ.Σ.Ε. μπας και έχουμε τη λύση μπροστά στα πόδια μας και την κλοτσάμε...

Έπειτα δεν αποκλείεται αυτή να είναι η αρχή ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ.