Εκτύπωση

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας λόγω πυρκαγίας

ΦΕΚ Β 2243 - 10.09.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 25
(3)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας λόγω πυρκαγίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ 86/69».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Την αριθ. ΓΓ 15646/1521/1-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους».
5. Την αρ.6338/31-8-2011 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς Δασαρχείου Καλαμάτας η οποία λήγει στις 31-8-2013.
6. Την αρ. 41531/3812/22/7-8-2013 Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Καλαμάτας για την κυνηγετική περίοδο 2013 - 2014.
7. Το αρ. 123α/26-8-2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας.
8. Το αρ. 121/26-8-2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσσήνης.
9. Το αρ. 123/29-8-2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης.
10. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δασικών εκτάσεων στο Δάσος Ταϋγέτου που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του έτους 2007 είχε καεί και το έτος 1998, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, λόγω και του είδους αυτής (Μαύρη Πεύκη, Κεφαλληνιακή ελάτη) δεν έχει γίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να προσφέρει στην πανίδα της περιοχής τη δυνατότητα διαβίωσης και ανάπτυξης, προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική σταθερότητα.
11. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας όλων των θηρεύσιμων ειδών από 1-9-2013 μέχρι 31-8-2015 εντός της καμένης δασικής εκτάσεως του Δασικού Συμπλέγματος Ταϋγέτου καθώς και νησίδων ή τμημάτων μη καμένων δασικών ή αγροτικών εκτάσεων, εντός του ανωτέρω συμπλέγματος, αρμοδιότητος Δασαρχείου Καλαμάτας όπου λαμβάνουν χώρα υλοτομικές και αναδασωτικές εργασίες, όπως περιγράφεται και εντοπίζεται στο συνημμένο φύλλο χάρτη ΓΥΣ 1:40.000 εμβαδού επιφάνειας περίπου 19.000,00 στρμ. το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
1. Σημείο έναρξης της θέσης απαγόρευσης αποτελεί η διασταύρωση εθνικού δρόμου «Καλαμάτας - Σπάρτης» (Θέση Σταυρωτό Δενδρί) ακολουθεί τον δασικό δρόμο «Σταυρωτό Δενδρί - Νιοχώρι Φαλαισίας» έως την διασταύρωση αυτού με αντιπυρική ζώνη στη θέση «Γιατρέικα» όπου την ακολουθεί έως την κορυφογραμμή στη θέση «Πετρόστρουγκες».
2. Ακολουθεί την αντιπυρική ζώνη έως τη διασταύρωση με δασικό δρόμο «Αγ. Νικολάου -Κορφοβούνι», «Κορφοβούνι - Καμπινάρια», «Κορφοβούνι -Λυκοδιάσελο».
3. Ακολουθεί το δασικό δρόμο «Κορφοβούνι - Λυκοδιάσελο» έως τη διασταύρωση με περιφερειακό δρόμο τον οποίο ακολουθεί έως τη διασταύρωση με δρόμο «Προφήτη Ηλία - Σιλίμποβες» (Θέση «Προφήτης Ηλίας»).
4. Ακολουθεί το δρόμο «Προφήτης Ηλίας - Σιλίμποβες» έως την διασταύρωση με Ε.Ο. Καλαμάτας - Σπάρτης την οποία ακολουθεί έως τη θέση «Αγ. Βασίλειος» που βρίσκεται το Τουριστικό Περίπτερο Ταϋγέτου.
5. Ακολουθεί το δρόμο «Αγ. Βασίλειο - Μπάκα Λαιμό» έως τη διασταύρωση με δρόμο Αγ. Μαρίνας - Κεφαλόβρυσα θέση κατασκηνώσεις Αγ. Μαρίνας.
6. Ακολουθεί το δρόμο «Αγ. Μαρίνας - Κεφαλόβρυσα» έως την διασταύρωση με δρόμο προς Περιστέρια «θέση Αγ. Παντελεήμονας».
7. Ακολουθεί το δρόμο «Αγ. Παντελεήμονα - Μπάκα Λαιμό» έως αυτός συναντήσει το δρόμο «Αγ. Βασιλείου -
Μπάκα Λαιμό» θέση Μπάκα Λαιμό.
8. Ακολουθεί το δρόμο «Μπάκα Λαιμό - Ποτάμι» έως το τέλος αυτού. (Τυφλός)
9. Ακολουθεί από το τέλος του δρόμου Ποτάμι προς το ρέμα βόρεια έως αυτό συναντήσει το δρόμο «Τρία Πευκούλια - Αράχωβα» στη θέση «Αυχένας» όπου αρχίζει και η αντιπυρική ζώνη Λιποβοντά.
10. Ακολουθεί το δρόμο «Τρία Πευκούλια - Αράχωβα» προς Αράχωβα για απόσταση 380μ. περίπου και στη συνέχεια ακολουθεί το ρέμα βόρεια έως συναντήσεως του δρόμου «Αγ. Μαρίνα - Ιμποβός».
11. Ακολουθεί το δρόμο «Αγ. Μαρίνα - Ιμποβό» προς Ιερά Μονή Σιδηρόπορτας έως τη διασταύρωση με δρόμο «Μαντρέα - Ιμποβός» τον οποίο ακολουθεί έως αυτός συναντήσει την Ε.Ο Καλαμάτας - Σπάρτης.
12. Ακολουθεί την Ε.Ο Καλαμάτας - Σπάρτης με κατεύθυνση προς Καλαμάτα έως τη θέση «Σταυρωτό Δεντρί» στη διασταύρωση με δασικό δρόμο «Σταυρωτό Δεντρί -Νεοχωρίου».
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η τήρηση και εφαρμογή των απαγορεύσεων και περιορισμών της υπ’ αρ. 41531/3812/22/7-8-2013 Ρυθμιστικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας του Δασαρχείου Καλαμάτας για την κυνηγετική περίοδο 2013 - 2014.
Οι παραβάτες της παρούσης και εκείνοι κατά εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 36/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.Δ. 996/1971 και το Νόμο 177/1975, τις διατάξεις του Ν. 2367/1998 (άρθρα 57,58 και 59) καθώς και με τις διατάξεις των Άρθρων 458 και 459 του Ποινικού Κώδικα, ταυτόχρονα δε κατάσχονται τα Κυνηγετικά όπλα και τα θηράματα σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται καθώς και οι άδειες θήρας.
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους φύλακες θήρας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του ΝΔ 86/69 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 30 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ