Τη χρονιά των ΜΚΟ

Πίνδος Νοέμβρης 2009.

Οι Νοτιάδες φέρνουν ζέστη και υγρασία ακόμα και στα ορεινά της Πίνδου. Εδώ μ' έχει φέρει για άλλη μια χρονιά η αναζήτηση της βασίλισσας. Περιμένω στ' αυτοκίνητο να κόψει η βροχή και προσπαθώ να διακρίνω μέσα απ' την πυκνή ομίχλη τις κεδρότσιχλες που το λένε. Απ' τ' ανοιχτό παράθυρο η βροχή μουσκεύει σιγά σιγά τα ρούχα μου, αλλά η μυρωδιά του δάσους είναι ακαταμάχητη κι' έτσι τ' αφήνω ανοιχτό.

Επιστροφή στον Παράδεισο

...1.29 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· 1.30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως....
3.23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη. 3.24 καὶ ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

Η πλειοψηφία των κυνηγών τρέφει βαθύτερο σεβασμό και θαυμασμό για την άγρια ζωή σε σχέση με τους μη κυνηγούς

Μπορούμε μαζί!

Παρακάτω έχω κάνει μια προσπάθεια να αποτυπώσω την αλληλεπίδραση εμάς των κυνηγών με τη φύση και παρακαλώ όλους να συμπληρώσουν τα κενά.

    Ως νόμιμοι κυνηγοί λοιπόν:
  • Εξαρτώμεθα από την ύπαρξη της "άγριας" φύσης. άρα επιθυμούμε την εξάπλωσή της.

Cayenne

Ανοίγω τα μάτια στο σκοτάδι, πιάνω το τηλέφωνο και κλείνω το ξυπνητήρι πριν προλάβει να χτυπήσει. Τα σκυλιά ανασηκώνονται κι' αυτά μαζί μ' εμένα. Ώσπου να ετοιμαστεί ο καφές ρίχνω μια ματιά απ' το μπαλκόνι. Κρύο, 1 βαθμός, και ψιλό χιονόνερο μαζί με τους τελευταίους ξενύχτηδες έξω.

Πίνοντας τον καφέ συζητάω με τον εαυτό μου κατά που να τραβήξω. Ο καιρός έχει σφίξει στα βόρεια από χθες και θα χειροτερέψει. Που έχω τις περισσότερες πιθανότητες να τις πετύχω;