Τσίχλα

Αυτό είναι το τεράστιο κόστος των συγκρούσεων με τα κτήρια κατά την αποδημία, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. 300.000 έως ένα δισεκατομμύριο πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο απ' αυτές τις συγκρούσεις. Τα πουλιά μεταναστεύουν τη νύχτα και καθοδηγούνται εν μέρει από τους αστερισμούς. Η φωτορύπανση τα παρασύρει μέσα στις πόλεις όπου και αποπροσανατολίζονται. Αντιλαμβάνονται το γυαλί με διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς. Παθαίνουν σύγχυση μέσα σ' αυτά τα φτιαγμένα από τον άνθρωπο φαράγγια από αόρατα εμπόδια και τούτο αποβαίνει μοιραίο. Πετάνε πάνω στα τζάμια και σκοτώνονται.

Για κάποιο περίεργο λόγο η μαζική αυτή σφαγή δεν έχει απασχολήσει καμία εγχώρια περιβαλλοντική οργάνωση. Το μοναδικό, κατ' αυτές, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά στην Ελλάδα είναι, βεβαίως-βεβαίως, το κυνήγι...

More