Ανανέωση άδειας έρευνας-δακτυλίωσης του Lanius collurio (αετομάχος)

Άδεια για δακτυλίωση και τοποθέτηση συσκευών δορυφορικού εντοπισμού σε αετομάχους έλαβε ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Υπενθυμίζεται πως ο αετομάχος έχει ενταχθεί στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, στο οποίο, παράρτημα, περιλαμβάνονται τα είδη που θεωρούνται απειλούμενα.

  1. Εγκρίνουμε την ανανέωση άδειας έρευνας-δακτυλίωσης του Lanius collurio από τον ερευνητή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης κ. Χρήστο Μπαρμπούτη, με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Ο κ. Μπαρμπούτης είναι κάτοχος άδειας δακτυλίωσης και η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσει είναι σύλληψη με δίχτυ, δακτυλίωση και τοποθέτηση geolocators. Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου 2014.
  2. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που δεν θα προκαλούν προβλήματα στις αποικίες των πουλιών ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση της βιολογίας τους.
  3. Πριν από την έρευνα πεδίου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει το Φορέα Διαχείρισης και την αρμόδια τοπική Δασική Αρχή, οι οποίες θα εποπτεύσουν την εν λόγω έρευνα.
  4. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/8/2014 και είναι ανεξάρτητη από...

Περισσότερες πληροφορίες για το είδος

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση