Κάλεσμα

      

                                            

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΛΜΥΡΟΥ                                          Αλμυρός   14/03/2014

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                          Αριθ. Πρωτ: 26
ΣΥΝ/ΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ζ΄ ΚΥΝ/ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                                

        ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976                                                                                                                                                       

Ταχ. Δ/νση: Εργατ. Κατοικίες Αγ. Νικολάου                      

Ταχ. Κώδικας : 371 00  ΑΛΜΥΡΟΣ  

Τηλέφωνο/FAX: 24220/21662

Πληρ: Δ. Βελάνης (2422350249)

 

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                       (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 3/2014)

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου ΑΛΜΥΡΟΥ, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 8 και 26 του καταστατικού), η οποία θα γίνει στο  Δημαρχείο Αλμυρού  3ος  όροφος ΑΙΘΟΥΣΑ Δημοτικού Συμβουλίου  στον Αλμυρό, την  Κυριακή  30/03/2014 και ώρα 19.00 , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
  Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη Κυριακή  06/04/2014, την ίδια ώρα  19.00  στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς  νέα πρόσκληση, και η οποία θα θεωρηθεί σε ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρον 7 παρ.7 του Καταστατικού)
                 

                       ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΙΝΑΙ

1.- Ανακοίνωση Εκθέσεως Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, έτους 2013.

2.- Ανακοίνωση Απολογισμού έτους 2013

3.- Ανακοίνωση  Προϋπολογισμού έτους 2014.

4.- Έγκριση  Εκτάκτου Εισφοράς δια την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015 δια

      φιλοθηραματικούς σκοπούς και αγορά κτιρίου στέγασης.

5.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για  αγορά κτιρίου στέγασης του συλλόγου και  λοιπές  

     προτάσεις για εκτέλεση έργων περιόδου 2014 – 2015.

6.- Διάφορα θέματα μελών. 

                                       Για το Διοικητικό   Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                           Ο Γεν. Γραμματέας      

 

        Δημήτριος Βελάνης                                              Νικόλαος Χουλιαράς

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση