σμίκρυνση

Το φιόρδ Geirangerfjord στη Νορβηγία

Στη σύσκεψη των μελών της FACE στη Σουηδία το 2014 τα σκανδιναβικά μέλη της FACE παρουσίασαν τον κυνηγετικό πολιτισμό και τις κυνηγετικές παραδόσεις στις χώρες τους περιγράφοντας την εξαιρετική αποδοχή που απολαμβάνουν οι κυνηγοί και το κυνήγι στην περιοχή αυτή της Ευρώπης.

Οι εκπρόσωποι του Nordic Hunters’ Cooperation, που εκπροσωπούν τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Φινλανδία, περιέγραψαν πώς ρυθμίζεται και ποια είναι η αντίληψη του κοινού για το κυνήγι στις χώρες τους. Όλες οι παρουσιάσεις ανέδειξαν μία απίστευτη αποδοχή από την κοινωνία για το κυνήγι και τους κυνηγούς, που εκπορεύεται από το γεγονός ότι το κρέας των θηραμάτων αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτών των κοινωνιών. Το Θήραμα είναι κοινό χαρακτηριστικό της σκανδιναβικής διατροφής, και εκτιμάται ιδιαίτερα για την ποιότητα του, το γεγονός πρόκειται για αειφορικό πόρο και το χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Δείτε τις παρουσιάσεις των Μελών απ' τη Σκανδιναβία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το κυνήγι στις χώρες τους.

Hunting in Sweden

Hunting in Denmark

Hunting in Finland

Hunting in Norway