Οσονούπω θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για τα στελέχη των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και της ΚΣΕ. Οι Κυνηγετικές σελίδες εξασφάλισαν αποκλειστικά πλάνα απ' τις δοκιμασίες που υφίστανται οι υποψήφιοι για το χρίσμα! Καλό βόλι!