Ερμηνεύοντας την ανακοίνωση του Συλλόγου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η δράση δεν εγκρίθηκε στο σύνολό της, από την προϊσταμένη αρχή της Γ' ΚΟΠ. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η βελτίωση μόνο 87 στρεμμάτων από τα 434 που είχαν παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό στο Σύλλογο. Αν υποθέσουμε πως το κόστος των σπόρων είναι περίπου 0,40€/κιλό το έξοδο για την αγορά των σπόρων ανήρχετο σε περίπου 1.700€.

Ανακοίνωση προς τους φίλους που παραχώρησαν αγρούς για σπορά, προς βελτίωση βιοτόπων:

Σύμφωνα με την χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δ/Σ αποφασίστηκε η επιστροφή των παραχωρητηρίων στους φίλους μας και στους φίλους κυνηγούς. Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα γίνει η σπορά είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

  1. Υπερβολική γραφειοκρατία
  2. Υπερβολική απασχόληση του ομοσπονδιακού θηροφύλακα σε αλλότρια καθήκοντα, που θα απέβαιναν σε βάρος της δίωξης της λαθροθηρίας (όπως επιτόπια επίβλεψη του οργώματος και ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων με GPS)
  3. Απαγόρευση σποράς αγροτεμαχίων άνω των 200 τετρ. μέτρων, πράγμα που καθιστούσε ασύμφορη την μεταφορά τρακτέρ, για να οργώνει μικρές πεζούλες.
  4. Τα συνολικά στρέμματα σποράς δεν θα ξεπερνούσαν τα 87 ενώ είχαν προσφερθεί από τους ιδιοκτήτες 434. Έκταση που δεν είναι επαρκής για πραγματική βελτίωση των βιοτόπων.

Κατόπιν τούτου το Δ/Σ του Συλλόγου αποφάσισε να μην μετάσχει στο πρόγραμμα και κάθε μέλος του Συλλόγου να φροντίσει μόνο του στα δικά του χωράφια να κάνει την βελτίωση αυτή. Το Δ/Σ ευχαριστεί όλους του φίλους που πρόθυμα παραχώρησαν τους αγρούς τους για τον φιλοθηραματικό αυτό σκοπό και το Δασαρχείο Κυνουρίας που ενέκρινε τα παραχωρούμενα στρέμματα και ελπίζει πως στην νέα Κυνηγετική περίοδο η ιδιοκτησία του καθενός θα είναι σεβαστή από το ελληνικό αστικό κράτος και Σύνταγμα και θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να την διαθέτουν και για φιλοθηραματικούς σκοπούς και όχι κατά τις ορέξεις των ΜΗ.ΚΥ.Ο.