Παιχνίδια με τα Υπουργεία

124.000.000€ για την άγρια φύση φέρνουν στον "εθνικό διάλογο" οι κυνηγοί. Οι υπόλοιποι, μάλλον, αποκλειστικά την ιδεοληψία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου και με μια απλή αναγωγή σε Ευρώ, (χωρίς να υπολογίσουμε καν τον πληθωρισμό), οι κυνηγοί έχουν συνεισφέρει στο κράτος 124.000.000€. Τα στοιχεία αφορούν τα έτη 1945-2007. Αν λοιπόν το κράτος θέλει περισσότερα από τους κυνηγούς, δεν πρέπει πρώτα να δημοσιεύσει πως αξιοποίησε τις εισφορές αυτές; Με στοιχεία.

Γιατί τα στοιχεία που δημοσιεύονται (αποσπασματικά), μας δείχνουν πως το κράτος θεωρεί πως εξαντλεί την υποχρέωση που έχει να επενδύει τις εισφορές των κυνηγών προς όφελος της άγριας ζωής, όταν χρηματοδοτεί απ' αυτές, φιλοθηραματικές δράσεις αξίας 100.000 €, ανά έτος.

Όλοι έχουμε καταλάβει πως ο "εθνικός διάλογος για το κυνήγι" είναι προσχηματικός. Εξυπηρετεί τις ιδεοληψίες ζωολατρών, επαγγελματιών οικωλόγων και πολιτικών δεμένων στο άρμα της Οικ-ω-λογίας (συνεχιστές του έργου του Δ. Βεργή, σαν να λέμε)

Το θέμα είναι, εμείς οι κυνηγοί θα πάμε σαν τα πρόβατα στη σφαγή, proedroskse;