Πληρώνουμε για να κυνηγάμε λιγότερο!

Πληρώνουμε κάθε χρόνο στις Κυνηγετικές Οργανώσεις 13 φορές πάνω απ' τον Αμερικάνο για ΑΡΝΗΤΙΚΟ αποτέλεσμα!

Το 2007 το όριο κάρπωσης της ορεινής ήταν τέσσερα άτομα. Το 2008 έγινε δύο. Το 2010 με φανφάρες και παρελάσεις ανακοινώθηκε η ίδρυση εκτροφείου ορεινής από ΚΣΕ-Δ' ΚΟΣΕ. Στη συνέχεια, επίσης με φανφάρες πληρώσαμε εκτροφεία στην ΚΟΘ, ΚΟΗ και ΚΟΠ. Αλλά σήμερα, το σωτήριο έτος 2021, έντεκα χρόνια μετά τις πρώτες φανφάρες, το όριο παραμένει δύο και σε Γαλαξίδι και Ζήρεια έχουν περιοριστεί και οι έξοδοι για ορεινή.

Άρα ποιος είναι ο απολογισμός των έργων που επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με τις εισφορές μας οι Κυνηγετικές Οργανώσεις;

Τι σόι διαχείριση χρηματοδοτούμε που δεν είναι αρκετή για να φανεί στις ρυθμιστικές; Γιατί οι Αμερικάνοι πληρώνοντας το 1/13 από μας έχουν καταφέρει να γεμίσουν τους ουρανούς τους με υδρόβια;

Μήπως τελικά με τις επιλογές τους πληρώνουμε χρυσά τα άμισθα ΔΣ;

Τι σόι ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ διαχειριστικές επιλογές των Κυνηγετικών Οργανώσεων πληρώνουμε που δεν έχει καταφέρει να βάλει την πεδινή στα θηρεύσιμα από το 1985; Που δεν έχει καταφέρει να εγκαταστήσει βιώσιμο πληθυσμό κυνηγετικού φασιανού πουθενά στην Ελλάδα, παρά τις ετήσιες απελευθερώσεις του; Που έχει αφήσει τον κολχικό φασιανό να αργοσβήνει; Που δεν έχει καταφέρει, απ' τη δεκαετία του 1960, να επαναφέρει στα θηρεύσιμα ούτε ζαρκάδι, ούτε αγριόγιδο, ούτε ελάφι; ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;