Τετάρτη 26 Μαΐου 2010
Ανακοινώθηκε η κατάταξη της Πάπιας της Μαδαγασκάρης στα εξαφανισθέντα.

Αίτια της εξαφάνισης σύμφωνα με το The IUCN Red List

Δύο θεωρούνται οι κύριες αιτίες που οδήγησαν στην εξαφάνιση του είδους.
Η εξάπλωση της χρήσης δικτυών αλιείας σε σημείο που καλύπτονται μεγάλες εκτάσεις της λίμνης, παγιδεύοντας και οδηγώντας τελικά στο θάνατο πολλά καταδυόενα υδρόβια. Αν και αυτός ο τρόπος αλιείας εμφανίστηκε πιθανώς αφού ο πληθυσμός της πάπιας είχε ήδη φθίνει σε επικίνδυνο σημείο ή το είδος είχε ήδη εξαφανισθεί.
Θεωρείται επίσης πιθανό να έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξαφάνιση του συγκεκριμένου είδους η εισαγωγή δύο σαρκοβόρων ειδών ψαριών των Micropterus και Ophiocephalus καθώς και του είδους Tilapia η οποία σε συνδυασμό με την εισαγωγή εξωτικών φυτών και θηλαστικών εξάντλησαν τις πηγές τροφής. Η διάβρωση του εδάφους από αποψιλωμένες πλαγιές, τη γεωργία και την καθίζηση έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα των υδάτων της λίμνης και σημαντικό μέρος του ενδιαιτήματος απωλέσθηκε μετά απ' την μετατροπή βαλτωδών εκτάσεων σε οριζώνες. Επίσης ο υβριδισμός με το T. ruficollis, πρόσφατο έποικο από την Αφρική μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξαφάνιση, όπως και η λαθροθηρία.

Απεικόνιση: Chris Rose