Πόσο πληρώνουν οι κυνηγοί εις την Εσπερίαν;Καλιφόρνια, ΗΠΑ

3,2 φορές η έκταση της Ελλάδας και 3 φορές ο πληθυσμός της.

Δείτε παρακάτω πόσο κοστίζει η ετήσια αλλά και η δια βίου άδεια κυνηγίου στην Καλιφόρνια.

Δικαιώματα θήρας Καλιφόρνιας 2010/2011

Ισχύς 1 Ιουλίου, 2010 έως 30 Ιουνίου 30, 2011

Ως μόνιμος κάτοικος νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί χωρίς διακοπή για τουλάχιστον έξη μήνες στην Πολιτεία της Καλιφόρνια πριν την ημερομηνία της αίτησης για άδεια θήρας, οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στις Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ...
Fish and Game Code Section 86 defines "Take" as hunt, pursue, catch, capture, or kill, or attempt to hunt, pursue, catch, capture or kill.
Το τέλος των αδειών οι οποίες διατίθενται μέσω πρακτορείων περιλαμβάνει προμήθεια 5% για το πρακτορείο.
Άδεια κυνηγίου
Τέλος
Περιγραφή
Άδεια κυνηγίου μόνιμου κατοίκου
$41.50
Απαιτείται για οποιονδήποτε μόνιμο κάτοικο ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών που θηρεύει πτηνά ή θηλαστικά
Άδεια κυνηγίου μη μόνιμου κατοίκου
$144.65
Απαιτείται για οποιονδήποτε μη μόνιμο κάτοικο ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών που θηρεύει πτηνά ή θηλαστικά.
Άδεια κυνηγίου νεότητας
$10.75
Απαιτείται για οποιονδήποτε μόνιμο, ή μη, κάτοικο ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών που θηρεύει πτηνά ή θηλαστικά. Η ηλικία του κτνηγού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 16 έτος κατά την έναρξη του κυνηγετικού έτους (1 Ιουλίου)
Ημερήσια Άδεια κυνηγίου μη μόνιμου κατοίκου
$19.95
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η άδεια διατίθεται μόνο σε κυνηγούς μη μόνιμους κατοίκους ενδημικών και αποδημητικών πτηνών σε Licensed Game Bird Clubs (Απαιτείται επίσης γραμματόσημο θήρας με σκύλο φέρμας) ή Licensed Domesticated Migratory Game Bird Shooting Areas (Απαιτούνται επίσης Ομοσπονδιακό γραμματόσημο αποδημητικών και γραμματόσημο υδροβίων Καλιφόρνιας).
Διήμερη Άδεια κυνηγίου μη μόνιμου κατοίκου
$41.50
Allows a nonresident 16 years of age or older to take resident and migratory game birds, resident small game mammals, nongame mammals and furbearers for two consecutive days.  Additional stamps and tags may be required for certain species.  IMPORTANT! This license is NOT valid for deer, bear, antelope, elk, bighorn sheep or pig.
Duplicate Hunting License
$9.20
To obtain a Duplicate Hunting License, you must complete and return the original application for duplicate that came with your hunting license.
Δικαιώματα ΑΜΕΑ
Τέλος
Περιγραφή
Κυνηγετική άδεια ΑΜΕΑ αποστράτων
$6.25
Available to any resident or nonresident honorably discharged disabled veteran with a 50 percent or greater service-connected disability who takes birds or mammals. Certification from the United States Department of Veterans’ Affairs is required at the time of application or a copy of a previous year’s California Disabled Veteran’s Hunting License.  The application and information about this license is contained in the Hunting License Order Form available at www.dfg.ca.gov/licensing/forms/forms.html. The license is only available at DFG License Sales Offices.
Αίτηση κυνηγετικής άδειας με χρήση μηχανοκίνητου για ΑΜΕΑ με κινητική αναπηρία
ΑΤΕΛΩΣ
Available to any resident or nonresident for mobility impaired disabled hunter who must use a motor vehicle to pursue game.  A person must be either permanently or fully confined to a wheel chair, a single or double amputee above the knee or double amputee below the knee or depend upon the aid of a walker, crutches, etc. to walk.  Certification from the hunter's physician is required.  The application and information about applying for this license is available at www.dfg.ca.gov/licensing/pdffiles/fg1460.pdf.  The license is only available from the Department's License and Revenue Branch.
Άδεια χρήσης εμπροσθογεμούς με διόπτρα για ΑΜΕΑ με οπτική αναπηρία
ΑΤΕΛΩΣ
Available to any resident or nonresident visually impaired hunter having a permanent loss, significant limitation, or diagnosed disease or disorder, which substantially impairs the vision of a hunter, preventing the hunter from viewing and aligning the sights of a muzzle-loading rifle with the target in order to hunt deer.  A visually disabled hunter may use a scope of no more than one power while hunting under the conditions of a muzzle-loading deer hunt tag.  Certification from the hunter's physician or optometrist is required annually, except if the physician or optometrist indicated on the initial application that the hunter's disability is permanent the hunter will be able to provide a copy of their previously issued Visually Disabled Muzzleloader Scope Permit to renew the permit.  The application and information about applying for this permit is available at www.dfg.ca.gov/licensing/pdffiles/fg539.pdf.  The permit is only available from the Department's License and Revenue Branch.
Άδεια ΑΜΕΑ για τόξο
ΑΤΕΛΩΣ
Available to any resident or nonresident hunter's having permanent loss, significant limitation, or diagnosed disease or disorder, which substantially impairs one or both upper extremities preventing a hunter to draw and hold a bow in a firing position.  Allows the hunter to hunt with a crossbow or other device to draw and hold a bow in a firing position under the conditions of an archery tag or during archery season.  Certification from the hunter's physician is required annually, except if the physician indicated on the initial application that the hunter's disability is permanent the hunter will be able to provide a copy of their previously issued Disabled Archer Permit to renew the permit.  The application and information about applying for this permit is available at www.dfg.ca.gov/licensing/pdffiles/fg537.pdf.  The permit is only available from the Department's License and Revenue Branch.
Αιτήσεις μεγάλων θηραμάτων
Τέλος
Περιγραφή
Αίτηση μονίμου κατοίκου για ετικέτα πρώτου ελαφιού
$27.85
Μόνιμοι ή μη κάτοικοι κατέχοντες άδεια θήρας, ηλικίας 12 ετών και άνω τη στιγμή της αίτησης ή έχοντες κλείσει τα 12 πριν από την 1 Ιουλίου 2009 μπορούν να προμηθευτούν μία αίτηση ετικέτας πρώτου ελαφιού και μία αίτηση ετικέτας δεύτερου ελαφιού. Οι ετικέτες δεν μεταβιβάζονται και τα τέλη επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που δεν ανοίξει η περίοδος.  Μπορείτε να καταχωρίσετε έως τρεις επιλογές (See the 2009 California Hunting Digest-Big Game for proposed zones and hunts). Μέχρι έξι κυνηγοί μπορούν να κάνουν αίτηση ως ομάδα. Για να θεωρηθούν ομάδα, όλοι οι κυνηγοί της ομάδας απαιτείται να:
  • Υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε ένα φάκελλο ή με ένα και μόνο φαξ, με πρώτη την αίτηση του αρχηγού της ομάδας,
  • Αναφέρουν το όνομα και τον αριθμό διπλώματος του αρχηγού της ομάδας,
  • Ορίζουν τον αριθμό των κυνηγών της ομάδας τους και να καθορίζουν τον ίδιο αρχηγό ομάδας και,
  • Όλα τα μέλη της ομάδας να κάνουν τις ίδιες επιλογές ετικέτας με την ίδια σειρά στις αιτήσεις τους.
Αίτηση μονίμου κατοίκου για ετικέτα δεύτερου ελαφιού
$34.65
Αίτηση μη μονίμου κατοίκου για ετικέτα πρώτου ελαφιού
$244.90
Αίτηση μη μονίμου κατοίκου για ετικέτα δεύτερου ελαφιού
$244.90
Αίτηση μονίμου κατοίκου για ετικέτα αρκούδας
$40.70
Μόνιμοι ή μη κάτοικοι κατέχοντες άδεια θήρας, ηλικίας 12 ετών και άνω τη στιγμή της αίτησης μπορούν να προμηθευτούν μία αίτηση ετικέτας αρκούδας ανά περίοδο. Οι ετικέτες δεν μεταβιβάζονται και τα τέλη επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που δεν ανοίξει η περίοδος.
Αίτηση μη μονίμου κατοίκου για ετικέτα αρκούδας
$245.75
Αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση ετικετών για Antelope, Elk and Bighorn Sheep
$7.50 ανά αίτηση
Επιτρέπει τη συμμετοχή μονίμων ή μη κατοίκων στην κλήρωση για ετικέτες antelope, elk και bighorn sheep εφ' όσον το επιτρέπει η ηλικία τους.  Αιτήσεις και πληροφορίες γγια αυτές τις ετικέτες βρίσκονται στο California Hunting Digest-Big Game.
Ετικέτα
Τέλος
Περιγραφή
Elk Tag
$379.25 μόνιμος κάτοικος
$1,172.50 μη μόνιμος κάτοικος
Resident and nonresident licensed hunters, 12 years of age or older at the time of application or who turn 12 before July 1, may enter a drawing for this tag.  Each person may submit only one Elk Drawing Application per license year.  Tags are nonrefundable and nontransferable.
Antelope Tag
$126.25 μόνιμος κάτοικος
$390.75 μη μόνιμος κάτοικος
Resident and nonresident licensed hunters, 12 years of age or older at the time of application or who turn 12 before July 1, may enter a drawing for this tag.  Each person may submit only one Antelope Drawing Application per license year.  Tags are nonrefundable and nontransferable.
Bighorn Sheep Tag
$357.50 μόνιμος κάτοικος
$500.00 μη μόνιμος κάτοικος
 
Resident and nonresident licensed hunters, 16 years of age or older at the time of application or who turn 16 before July 1, may enter a drawing for this tag.  Each person may submit only one Bighorn Sheep Drawing Application per license year.  Hunters can not apply as a party.  Applicants can not apply if they have previously been issued a California Bighorn Sheep Tag.  Tags are nonrefundable and nontransferable.
Ετικέτες αγριόγατου
$14.70
(5 ετικέτες ανά βιβλίο)
Resident and nonresident licensed hunters may purchase one (1) book of five (5) Bobcat Tags per license year.  Tags are nonrefundable and nontransferable.
Ετικέτα αγριόχοιρου μόνιμος κάτοικος
$19.95
Resident and nonresident licensed hunters, 12 years of age or older at the time of application, may purchase an unlimited number of Wild Pig Tags.  Tags are nonrefundable and nontransferable.
Ετικέτα αγριόχοιρου μη μόνιμος κάτοικος
$66.70
Γραμματόσημα θήρας πτηνών
Τέλος
Περιγραφή
Γραμματόσημο υδροβίων της Καλιφόρνιας
$18.10
Απαιτείται για το κυνήγι υδροβίων, εκτός νέων που κυνηγούν με άδεια θήρας νεότητας.
Γραμματόσημο θήρας με σκύλο φέρμας
$8.40
Απαιτείται για τη θήρα πτηνών με σκύλο φέρμας upland game bird species, εκτός νέων που κυνηγούν με άδεια θήρας νεότητας.
Ομοσπονδιακό Γραμματόσημο υδροβίων
$15.00
Απαιτείται για το κυνηγι υδροβίων.  Εξαιρούνται οι κυνηγοί ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.
Γραμματόσημο προγράμματος έρευνας κυνηγετικής κάρπωσης
ΑΤΕΛΩΣ
Απαιτείται για οποιονδήποτε κυνηγά πάπιες, τρυγόνια, gallinules, χήνες, band-tailed pigeon, black brant, φαλαρίδες, and μπεκατσίνια.  ΑΤΕΛΩΣ για τους κυνηγούς που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας κυνηγετικής κάρπωσης.  Information about the program and stamp is available at www.dfg.ca.gov/licensing/hunting/hipdescrip.html.  The stamp is available where hunting licenses are sold.
Άδειες εισόδου σε κυνηγετικές περιοχές που διαχειρίζεται η Πολιτεία
Τέλος
Description
Type A One-Day Entry Permit
$17.75
Allows a licensed hunter to hunt on a Type A State-operated Wildlife Area for one day if space is available.  Junior hunters are exempt from permit requirements.
Type A Two-Day Pass
$30.20
Allows a licensed hunter to hunt on a Type A State-operated Wildlife Area.  This pass may be used as follows: 1) by one person for any two authorized shoot days; or 2) by two persons on any one authorized shoot day.  Junior hunters are exempt from pass requirements.
Type A Season Pass
$140.20

Allows a licensed hunter unlimited season access to Type A and Type B State-operated Wildlife Areas for one person if space is available.  Junior hunters are exempt from permit requirements.

Type B Season Pass
$46.75
Allows a licensed hunter unlimited season access to Type B State-operated Wildlife Areas for one person if space is available.  Junior hunters are exempt from pass requirements.
Αιτήσεις κράτησης για κυνηγετικές περιοχές που διαχειρίζεται η Πολιτεία
Τέλος
Description
One-Choice Reservation Application
$1.30
per application
Allows a licensed hunter to submit one hunt choice for a reservation drawing to hunt on a State-operated Wildlife Area.  This application is available at License Agents and DFG License Sales Offices.
Five-Choice Reservation Application
$6.55
per application
Allows a licensed hunter to submit up to five hunt choices for reservation drawings to hunt on State-operated Wildlife Areas.  This application may be used to apply for five areas on different shoot dates; or five shoot dates for the same area; or any combination thereof.  This application is available from License Agents and DFG License Sales Offices.
Season-Long Reservation Application
$1.25 per hunt choice
Allows a licensed hunter to fill out their personal information just once and apply for reservation drawings for every available Saturday, Sunday, and/or Wednesday shoot date throughout the season at any Type A State-operated wildlife area.  Hunters who participated in waterfowl reservation drawings during the previous season are mailed season-long applications in early September.  Season-long applications are available from approximately September 15 through November 15 and may be obtained from DFG License Sales Offices or at  www.dfg.ca.gov/licensing/hunting/hunting.html.
Άδειες κυνηγίου Δια βίου
Τέλος
Περιγραφή
Ηλικία 0-9
Ηλικία 10-39
Ηλικία 40-61
Ηλικία 62+
$463.25
$761.25
$685.25
$463.25
Διαθέσιμη σε κάθε μόνιμο κάτοικο που αποδεδειγμένα έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση κυνηγετικής παιδείας. Πληροφορίες στο www.dfg.ca.gov/licensing/pdffiles/fg1561.pdf.  Η άδεια και τα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν επιστρέφονται.
Δια βίου προνόμιοο θήρας πτηνών
$266.75
Κυνηγοί κάτοχοι δια βίου άδειας θήρας οι οποίοι προμηθεύονται το δια βίου προνόμιο θήρας πτηνών λαμβάνουν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του βίου τους γραμματόσημο θήρας με σκύλο φέρμας και γραμματόσημο υδροβίων Καλιφόρνιας
Δια βίου προνόμιο θήρας μεγάλων θηραμάτων
$564.75
Κυνηγοί κάτοχοι δια βίου άδειας θήρας οι οποίοι προμηθεύονται το δια βίου προνόμιο θήρας μεγάλων θηραμάτων λαμβάνουν μία ετικέτα ελαφιού και πέντε ετικέτες αγριόχοιρου κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του βίου τους.

Στατιστικά αδειών θήρας

ΠΗΓΗ: California Department of Fish and Game