Εισήγηση για τη νέα ρυθμιστική από ΚΣΕ

27/7/2010

Εισήγηση για τη νέα Ρυθμιστική

Η Κ.Σ.Ε. βασισμένη σε αδιάσειστα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία εισηγείται την έκδοση της νέας Ρυθμιστικής για το 2010-11 χωρίς περικοπές και περιορισμούς σε σχέση με την περσινή. Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν μπόρεσαν να δώσουν κανένα στοιχείο και καμιά τεκμηρίωση για τις περικοπές που ζητούν. Πέραν της καθαρά αντικυνηγετικής τους διάθεσης και θέσης.

Η τεχνική έκθεση επιστημονικής τεκμηρίωσης των προτάσεων της Κ.Σ.Ε. για τη νέα Ρυθμιστική καταρτίστηκε με τη συμβολή των επιστημονικών συνεργατών της Κ.Σ.Ε, της Δ’ΚΟΣΕ και της ΣΤ’ΚΟΜΑΘ.

Επιστημονικοί Συνεργάτες Κ.Σ.Ε
Μποντζώρλος Βασίλειος, Δασολόγος – Ορνιθολόγος Ph.D.
Μπραζιώτης Σωτήριος, Δασολόγος – Ορνιθολόγος M.Sc.
Αναστάσιος Ξένος, Τεχνολόγος Δασοπονίας

Επιστημονικοί Συνεργάτες Δ’ΚΟΣΕ
Χατζηνίκος Ευάγγελος, Δασολόγος – Βιοοικολόγος M.Sc.

Επιστημονικοί Συνεργάτες ΣΤ’ΚΟΜΑΘ
Μπίρτσας Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Βιολογία Άγριας Πανίδας, Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Παράρτημα Καρδίτσας
Σκορδάς Κυριάκος, Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος
Σώκος Χρήστος, Δασολόγος - Θηραματολόγος

Τεκμηρίωση

kse-protaseis-2010-2011