Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων «Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων», με δεκαετή ισχύ


ΦΕΚ Β 862 - 18.06.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2995
(2)
Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων «Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων», με δεκαετή ισχύ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 5 άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με την παραγρ. 3 άρθρου 7 Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 Περί Δασικού Κώδικος».
β. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
γ. Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/
18-12-1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6-3-07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/23-4-07).
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 διαταγή Δ/νσης Αισθ. Δασών-Δρυμών και Θήρας Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12-8-2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής κ.λπ.».
5. Την αριθμ. 6454/13-10-03 (Φ.Ε.Κ. 1738 τ.Β΄/26-11-03) απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης «Παράταση ισχύος της 78873/2708/30-6-1992 αποφάσεως Υ.Γ. περί απαγόρευσης του κυνηγιού στην περιοχή Αγίου Ματθαίου Ν. Χανίων», μέχρι 31-7-2010, η οποία είχε ήδη παραταθεί μέχρι την 31-7-2004 με την αριθμ. 3242/
26-5-1999 (ΦΕΚ 1385 τ.Β΄/6-7-1999) όμοια απόφαση.
6. Την υπ’ αριθμ. 1381/17-3-10 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Διαχείρισης της Δ/νσης Δασών Χανίων κου Ιωάννη Φωτάκη σχετική με την ανάγκη τροποποίησης των ορίων και παράτασης ισχύος της ως άνω απαγόρευσης και την σύμφωνη γνώμη της Δ/ντριας Δασών Χανίων.
7. Το από 12-4-2010 έγγραφα του 1ου Κ.Σ. Χανίων ως και της Α’ Κ.Ο.Κ. και Δ., δυνάμει των οποίων συμφωνούν με την ως άνω πρόταση της Δ.Δ. Χανίων.
8. Την υπ’αριθμ. 2985/28-5-2010 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χανίων «Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης κυνηγίου σε περιοχές των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων», με δεκαετή ισχύ, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε, την ισχύ της υπ’ αριθμ. 6454/13-10-03 (Φ.Ε.Κ. 1738 τ.Β΄/26-11-03) απόφασης «παράταση ισχύος της 78873/2708/30-6-1992 αποφάσεως Υπουργείου Γεωργίας περί απαγόρευσης του κυνηγιού στην περιοχή Αγίου Ματθαίου Ν. Χανίων» και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για μια Δεκαετία, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 σε περιοχές των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων.
Τροποποιούμε, τα όρια αυτής, στις περιοχές των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων, η οποία καταλαμβάνει πλέον έκταση εμβαδού 15.100 στρεμμάτων, αφού μειώθηκε κατά 3.000 στρέμματα του αστικού ιστού της πόλεως των Χανίων και αυξήθηκε κατά 8.800 στρέμματα των περιοχών Δήμων Ακρωτηρίου και Σούδας (αρχική έκταση απαγόρευσης 9.300 στρ.).
Η έκταση της περιοχής απαγόρευσης κυνηγίου των 15.100 στρεμμάτων στις περιοχές των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων, απεικονίζεται στο συνημμένο της παρούσης και θεωρημένο από την Δ/ντρια Δασών Χανίων, απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:40.000 και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την παραθαλάσσια περιοχή Αγία Κυριακή του Δήμου Χανίων και συνεχίζει βορείως περικλείοντας τους οικισμούς Προφήτη Ηλία, Κουμπελή Δ. Χανίων και Αγίου Ονουφρίου Δ. Ακρωτηρίου, τις εγκαταστάσεις της Π.Α. στον Άγιο Ονούφριο και τον όρμο Κόκκινου Πύργου.
Ακολουθεί την ακτογραμμή της χερσονήσου του Κόκκινου Πύργου και καταλήγει στις εκβολές του ρέματος Αρμελιά, (Χ 506085-Υ 3933518) το οποίο και ακολουθεί με ΝΑ κατεύθυνση μέχρι που συναντά τον κεντρικό δρόμο Κουνουπιδιανά-Σταυρός (Χ 507330-Υ 3932494) τον οποίο ακολουθεί προς νότο μέχρι την διασταύρωση του με τον δρόμο προς τον οικισμό Πλακούρες Δ. Ακρωτηρίου (Χ 507304- Υ 3932147). Συνεχίζει για τριακόσια (300) μέτρα προς Πλακούρες (Χ 507537-Υ 3932070), όπου και αλλάζει κατεύθυνση ακολουθώντας ΝΔ τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συναντά την οδό Αριστοτέλους των οικισμών Κουνουπιδιανά-Κορακιές Δ. Ακρωτηρίου τον οποίο και ακολουθεί ΝΑ μέχρι τον κόμβο Πυθαρίου Δ. Ακρωτηρίου.
Από εκεί και με ΝΔ κατεύθυνση ακολουθεί το δρόμο του Βλητέ - Σούδα του Δ. Σούδας και στο σημείο που ο δρόμος περνά δίπλα από την παραλία (Χ 505380-
Υ 3927866), ακολουθεί την ακτογραμμή διερχόμενη τις εκβολές του ποταμού Μορώνη μέχρι τις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δ. Σούδας και μέσω του δρόμου που διασχίζει τον οικισμό της Κάτω Σούδας του Δ. Σούδας συναντά την Π.Ε.Ο. Χανίων-Σούδας, την οποία ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι την διασταύρωση για Μ.Α.Ι.Χ.
Από εκεί ακολουθεί τον δρόμο που διέρχεται Νοτιοδυτικώς των περιοχών Λιβάδια, και Πρεβεντόριο του Δήμου Χανίων, μέχρι που διασταυρώνεται με την οδό Η. Δεληγιαννάκη στην συνοικία Αγίου Ιωάννη της πόλεως των Χανίων. Από εκεί ακολουθεί τα Νοτιοανατολικά και κατόπιν τα Ανατολικά όρια της πόλεως των Χανίων μέχρι που συναντά μέσω της οδού Εθνικής Αντιστάσεως την οδό Ακρωτηρίου του Δ. Χανίων.
Από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση μέσω της συνοικίας Χαλέπα του Δ. Χανίων καταλήγει στην θάλασσα στην περιοχή Αγία Κυριακή Δ. Χανίων.
Για την εν λόγω απαγόρευση κυνηγίου ελήφθησαν υπόψη:
1. Η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου.
2. Η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διακινείται στους χώρους που υπάρχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημόσια Σχολεία, Στρατιωτικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις, περιαστικά άλση ως και λοιπούς χώρους που αποτελούν πόλο έλξης για την αναψυχή των κατοίκων της πόλεως των Χανίων και των περιαστικών Δήμων.
3. Οι υφιστάμενες σε επίπεδο νομού απαγορεύσεις κυνηγίου, ώστε να μην δημιουργούνται υπέρμετροι περιορισμοί οι οποίοι να αυξάνουν την κυνηγετική πίεση στους εναπομείναντες ελεύθερους για κυνήγι χώρους.
Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς υπαλλήλους, Δημοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές του προβλέπονται από τις περί Θήρας διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 ως και τις σχετικές Κ.Υ.Α. περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.
Η Διεύθυνση Δασών Χανίων εντέλλεται να εκδώσει την σχετική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και 31-7-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση