«Πράσινη Ανάπτυξη» σημαίνει κυρίως «πράσινη φορολογία»

Πηγή

Διαδικτυακός διάλογος για την πράσινη ανάπτυξη

«Πράσινη Ανάπτυξη» σημαίνει κυρίως «πράσινη φορολογία», αναπροσαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας έτσι ώστε να περιλαμβάνει κίνητρα και αντικίνητρα για τις δράσεις που ωφελούν και για εκείνες που βλάπτουν το περιβάλλον. Η φιλοπεριβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την επίτευξη της «πράσινης ανάπτυξης», τόνισε ο τ. υπουργός, επίτροπος Ε. Ε. και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κ. Γιάννης Παλαιοκρασσάς, μιλώντας για τη διοργάνωση διαδικτυακού διαλόγου με θέμα «Μετάβαση σε μια πράσινη Ελλάδα 2010-2020».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με την ΕΛΛΕΤ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου, που έχει στόχο να προσδιορίσει σαφώς το περιεχόμενο της «Πράσινης Ανάπτυξης». Στον διαδικτυακό διάλογο (www. diavouleusi. eliamep. gr) έχουν προσκληθεί πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και του επιχειρηματικού κλάδου με γνώση σε συγκεκριμένους τομείς (ενέργεια, γεωργία, επιχειρηματικότητα, αλιεία, πολιτική μεταφορών, δασική πολιτική - ύδατα και παράκτιες περιοχές, οικιστική πολιτική) οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής. Από το σύνολο των προτάσεων (ήδη έχουν κατατεθεί 50), οι τρεις εταίροι θα επιδιώξουν να συντάξουν μια συνθετική έκθεση ως χρηστικό οδηγό για την εφαρμογή πράσινων πολιτικών η οποία θα προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς.

Την επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για την υποστήριξη της προσπάθειας αποτελούν εκτός του κ. Γ. Παλαιοκρασσά, οι κ. Γ. Αράπης, Χρ. Ζερεφός, Δ. Λάλας, Κ. Μανιατόπουλος, Α. Ξεπαπαδέας, Α. Παπανδρέου, Ιω. Σιώτης και Γ. Τσάλτας.