Οι δασικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκριναν τον εμπλουτισμό του βιότοπου του Αμβρακικού με κυνηγετικό φασιανό. Ο εμπλουτισμός αφορά την περιοχή του Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας και τα Φλάμπουρα. Το επόμενο διάστημα θα απελευθερωθούν στην περιοχή 400 νεαρά πτηνά, ηλικίας 2 έως 6 μηνών. Η προμήθεια των θηραμάτων θα γίνεται από το κρατικό εκτροφείο της Πάτρας και οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον τοπικό Κυνηγετικό Σύλλογο.

Πηγή

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση