Δυστυχώς το περιβάλλον της Ελλάδας απώλεσε αυτό το βιογραφικό. Μαύρη μέρα...

Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Φυσικός του Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1990) και κάτοχος Master στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου (1991-1992). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με την εκπόνηση Διδακτορικού (PhD) στην Περιβαλλοντική Οικονομία και Διαχείριση στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1992-1995). Έχει σημαντική εμπειρία στη σύνταξη, το συντονισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και έχει ανακοινώσει εργασίες σε συνέδρια. Συμμετείχε σε εκδόσεις καθώς και στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο όπου και δίδαξε. Επίσης υπήρξε αξιολογητής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη θέση του συμβούλου στο γραφείο του Υπ. Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου (2002-2004) εργάστηκε για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις εξωτερικές σχέσεις των κρατών. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Α’ εξάμηνο 2003) ήταν υπεύθυνη, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, για τον συντονισμό 24 Ομάδων Εργασίας διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου για τη διπλωματία σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης στο οποίο και εκπροσώπευσε την Ελλάδα. Από το 2004 είναι εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα περιβάλλοντος. Είναι σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε θέματα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.