Η Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. ενημερώνει και υπενθυμίζει

Τους προηγούμενους μήνες και ύστερα από ενέργειες των κυνηγετικών οργανώσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διευθετήθηκαν ικανοποιητικά για τους κυνηγούς τρία ζητήματα που έως τώρα αποτελούσαν πηγή ταλαιπωρίας και ανασφάλειας για χιλιάδες κατόχους κυνηγετικών όπλων.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους δεν είναι ενημερωμένοι για τις νέες «διευθετήσεις» σχετικά με τα όπλα, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει ότι:

Η Δ' ΚΟΣΕ ενημερώνει και υπενθυμίζει

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση