30 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν· ὑμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην· καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν.

φωτογραφία

Βίους παράλληλους διάγουν κυβέρνηση και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Η πρώτη "σώζει" τη χώρα με το ζόρι. Οι δεύτερες "σώζουν" το περιβάλλον με το ζόρι, χωρίς να έχουν καν το άλλοθι της εκλογής.
Και στις δύο περιπτώσεις τα λεφτά θα τα πάρουν από μας.

WWF: Απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποτελεσματική προστασία της φύσης

Σταχυολογούμε:

Ο κεντρικός συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), το οποίο επιτελεί τον ρόλο αυτόν με την επιστημονική συνδρομή της Επιτροπής «Φύση» και τη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Η φύλαξη ασκείται από υφιστάμενα σώματα ασφαλείας, με βάση εθνικό σχεδιασμό και κατευθύνσεις από το ΥΠΕΚΑ. Σημαντικός ρόλος προτείνεται για τη νυν δασική υπηρεσία, η οποία αναβαθμίζεται σε μία νέα υπηρεσία με ενδεικτική ονομασία «εφορία φυσικού περιβάλλοντος» και ενισχύεται με την απορρόφηση της καταργηθείσας Αγροφυλακής και την προτεινόμενη απορρόφηση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Τα οικονομικά των προστατευόμενων περιοχών προτείνεται να εμπλουτιστούν με νέες πηγές εσόδων, όπως ετήσια εισφορά και πάγιο τέλος από παραχωρήσεις εκτάσεων και ακινήτων εντός των ορίων τους, εισιτήρια για συμμετοχή σε δραστηριότητες και ξεναγήσεις, καθώς και είσπραξη τελών για έκδοση αδειών θήρας και ερασιτεχνικής αλιείας. Θεωρείται επίσης απαραίτητη η δέσμευση μέρους του Πράσινου Ταμείου για κάλυψη των βασικών εξόδων λειτουργίας των σχημάτων διαχείρισης.

Με γνώμονα τα παραπάνω σας καλούμε να λάβετε πρωτοβουλία για την άμεση έκδοση απόφασης απαγόρευσης θήρας εντός των Ζωνών Α και 1 του Εθνικού Πάρκου και την οριστική επίλυση ενός ζητήματος για το οποίο σας έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει. Την κρίσιμη αυτή στιγμή πρέπει να λάβετε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού ν μην υποβαθμιστεί και να παραμείνει σύννομο με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις.

Ολόκληρο το πεφωτισμένο κείμενο των αυτόκλητων σωτήρων στο WWF.

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 31-10-2011 10:24
Ποιά είναι αυτή η επιτροπή ΦΥΣΗ τέλος πάντων;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Φύση 2000
Αθήνα, 13 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα « Συγκρότηση Επιτροπής Φύση 2000»

Στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η επιστημονική εποπτεία των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και να τεθούν οι σωστές βάσεις για τη διαφύλαξη και διαχείριση τους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη συγκρότηση της «Επιτροπής Φύση 2000», όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της KYA 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄1289/28.12.19 98 )

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι ακόλουθοι :
Βώκου Δέσποινα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναπληρωματικό μέλος ο Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Δημόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναπληρωματικό μέλος ο Κωνσταντινίδης Θεοφάνης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μυλωνάς Μωϋσής, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναπληρωματικό μέλος ο Σφενδουράκης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Βερροιόπουλος Γιώργος, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αναπληρωματικό μέλος ο Καρακάσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Διαμαντής Στέφανος, Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και αναπληρωματικό μέλος ο Γκανάτσας Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Χαϊντούτη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αναπληρωματικό μέλος ο Τσαντίλας Χρήστος, Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.
Γώγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Καραβέλλας Δημήτρης, Διευθυντής του WWF Ελλάς και αναπληρωματικό μέλος η Μαυρογεώργου Δάφνη, στέλεχος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Κοτομάτας Σπύρος, Διευθυντής της MOm, και αναπληρωματικό μέλος η Ράγκου Πολυξένη, μέλλος της ΠΑΝΔΟΙΚΟ και Λέκτορας Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σπανός Λουκάς, Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας και αναπληρωματικό μέλος η Φέρτη Ελένη, Χημικός ΜηχανικόςΣυνεργ άτηςτου ίδιου Υπουργείου.
Σταματοπούλου Ιωάννα, Γεωπόνος, από τη Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναπληρωματικό μέλος η Δροσινού Ιουλία, Γεωπόνος, από την Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ίδιου Υπουργείου.
Τρύφων Ελένη, Βιολόγος, από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναπληρωματικό μέλος η Άννη Κατερίνα, Δασολόγος από την Δ/νση Δασών και Δρυμών και Θήρας του ίδιου Υπουργείου.
Φωτοπούλου Μακρίνη, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναπληρωματικό μέλος ο Ξενούλης Γιάννης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, από το Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος του ίδιου Υπουργείου.
Τσαλκανδρά Δάφνη, Μηχανικός, από το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και αναπληρωματικό μέλος η Κοκκώνη Μαργαρίτα, Φυσικός, από τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του ίδιου Υπουργείου.
Νταβάκου Ανθή, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., από το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αναπληρωματικό μέλος ο Λιανός Αντώνης Υποπλοίαρχος Λ.Σ. από το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ρύπανσης του ίδιου Υπουργείου.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Βώκου Δέσποινα και αναπληρωτής πρόεδρος ο Δημόπουλος Παναγιώτης.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκ ε τη Δευτέρα 10 Μαΐου, παρουσία της Υπουργού και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα. Τα μέλη της Επιτροπής θα ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 που αφορά στην προστασία των ειδών και των οικοτόπων της χώρας.

www.ypeka.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 31-10-2011 13:00
Οι δασικές υπηρεσίες να μετονομαστούν σε ...ΕΦΟΡΙΕΣ φυσικού περιβάλλοντος;
Απίστευτη έμπνευση έχουν εκεί πέρα... στο διαχειριστικό κέντρο του WWF!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 31-10-2011 22:26
@Πολίτης Μήπως ψάχνουν κοινή γλώσσα με τον υπουργό;

Επειδή δε ονειρεύονται και άδειες θήρας:

images/stories/tphp/diadilosi1.jpg
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 01-11-2011 14:14
Απ' το έγγραφο: (wwf.gr/.../...)
Παράθεση:
Επίσης, απαραίτητη και επίκαιρη κρίνεται η απορρόφηση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής από τις προτεινόμενες εφορίες φυσικού περιβάλλοντος. Η Ομοσπονδιακή θηροφυλακή ιδρύθηκε με την ακυρωθείσα από το ΣτΕ (τμ. Ε' 3943/2001) απόφαση 101464/3416/29.7.1999 του υφυπουργού Γεωργίας «περί καθορισμού ετησίας συνδρομής των κυνηγών στους Κυνηγετικούς Συλλόγους, διάθεση εσόδων υπέρ φυλάκων θήρας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων». Η απορρόφηση της θηροφυλακής από τις εφορίες φυσικού περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει τους φύλακες θήρας που θα διατηρήσουν την ιδιότητα του προανακριτικού υπαλλήλου, και το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων από την άσκηση θηρευτικής δραστηριότητας.
Παράθεση:
Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των εσόδων του Πράσινου Ταμείου μέσα από την αύξηση του τέλους υπέρ του δημοσίου από την έκδοση αδειών θήρας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η απόδοση στο Πράσινο Ταμείο (το οποίο έχει απορροφήσει τον ειδικό Φορέα Δασών) του συνόλου του τέλους έκδοσης αδειών θήρας. Ενδεικτική της απαράδεκτης κατάστασης που ισχύει σήμερα με την απόδοση μέρους των τελών έκδοσης αδειών θήρας προς τον κατ' εξοχήν φορέα προστασίας των δασών είναι ότι τον Ιούλιο του 2007, όταν τα δάση σε ολόκληρη την Ελλάδα ακόμα καίγονταν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε μείωση των τελών υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών. Έτσι, με την υ.α. 97592/4533/7-8-2007 (ΦΕΚ 176/Α/2004), η υποχρεωτική εισφορά μειώθηκε σε €1 (από 9) ανά τοπική άδεια, €19 (από 30) ανά περιφερειακή και €40 (από 50) ανά γενική. Στον αντίποδα, η εισφορά υπέρ κυνηγετικών οργανώσεων ανέρχεται σε 33,75€!
Όπως τα βλέπω Παπαδόδημας φεύγει, Καραβέλλας έρχεται.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 01-11-2011 14:32
Τι έγινε ρε παιδιά; Ζορίσανε οι επιδοτήσεις;

Παράθεση:
Ε2. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης προστατευόμενων περιοχών

Οι παρακάτω εναλλακτικές προτάσεις μπορούν ανά περίπτωση να αποτελέσουν επιπλέον πηγές εσόδων μιας προστατευόμενης περιοχής ως πηγές εσόδων μπορούν να καθορίζονται και οι εξής:

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

• Είσπραξη αντιτίμου για τη στάθμευση οχημάτων σε ειδικούς χώρους στάθμευσης

• Είσπραξη αντιτίμου για τη χρήση μέσων μεταφοράς που λειτουργούν με ευθύνη του φ.δ.

• Είσπραξη εισιτηρίων συμμετοχής σε δραστηριότητες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης

• Τέλος εισόδου επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή

• Έσοδα από έργα και δράστη ριότητες

• Δημιουργία συστήματος χρεώσεων για την αναψυχή και την άλλη χρήση των προστατευόμενων περιοχών

• Έσοδα από δημόσιους πόρους

• Έσοδα από εκμίσθωση της περιουσίας του φορέα αρμόδιου για την περιοχή

• Ποσοστό επί των κερδών από τους εκμισθωτές εγκαταστάσεων ή χώρων εντός των ορίων δικαιοδοσίας του, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών και ολυμπιακών ακινήτων.

• Απόδοση απευθείας εφάπαξ ποσού, το οποίο καθορίζεται με την πράξη έγκρισης της σύμβασης εκμίσθωσης ή παραχώρησης τουριστικών ή ολυμπιακών ακινήτων

• Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, μέρος των εσόδων από τις οποίες αποδίδεται στην προστατευόμενη περιοχή

• Συμβολικά τέλη για την έκδοση άδειας φωτογράφησης ή κινηματογράφησης εντός της προστατευόμενης περιοχής

• Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια

Σημαντική επίσης πηγή εσόδων μπορεί και πρέπει να προκύψει από την ενδυνάμωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η πιστοποιημένη υλοτομία, η θέσπιση και οριοθέτηση κτηνοτροφικών πάρκων και η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης και δικτύου προώθησης προϊόντων από προστατευόμενες περιοχές.
Τα λέω εγώ πως με την πράσινη ανάπτυξη θα πληρώνουμε και για ν' αναπνέουμε... Αν τους αφήσουμε!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 01-11-2011 16:13
Τώρα πώς να μην πει κανείς μια ξεχασμένη αλήθεια;

Δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν αυτά που προτείνει το WWF.
Τα έσοδα (από δάση, άδειες θήρας κλπ) το Δ.Σ. ή όποιοι άλλοι αποφασίζουν για το Πράσινο Ταμείο, είναι βέβαιο ότι θα τα μαζεύουν στο ακέραιο.
Έξοδα, (δηλαδή οι εκταμιεύσεις για έργα ή φύλαξη της φύσης) δεν ξέρουμε αν προβλέπεται ή αν θα γίνουν!!
Τα διαθέσιμα χρήματα από αυτόν τον χώρο, από παλαιότερη εμπειρία - βλέπε ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ - υπάρχει κίνδυνος τελικά να διοχετεύονται προς άγνωστους αποδέκτες μερικές φορές και με προσχηματικές αιτιολογίες.
Και δεν είναι εποχές για να ξεκινήσει το ΥΠΕΚΑ ένα γαϊτανάκι εκταμιεύσεων με παραστατικά που χάνονται ή με εντολές που «ευεργετούν» επανειλημμένα λάθος αποδέκτες…. λόγω συγγνωστής πλάνης.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 03-11-2011 07:46
Οι ΜΚΟ αναζητούν το μέλλον τους μακριά από τις… κυβερνήσεις
Διακόσιες ευρωπαϊκές οργανώσεις συνεδριάζουν στην Αθήνα για το μέλλον του εθελοντισμού

Τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες συσκέπτονται για να καθορίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι εθελοντές συγκεντρώνονται σήμερα και αύριο στην Αθήνα σε ένα κορυφαίο συνέδριο που θα προσδιορίσει τις εκφάνσεις του εθελοντισμού εν μέσω κρίσης στη Γηραιά Ηπειρο. Διακόσιες επιλεγμένες εθελοντικές οργανώσεις από 27 χώρες της Ένωσης θα συμμετάσχουν στο συνέδριο που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ετους Εθελοντισμού 2011.

Καθώς η κρατική ενίσχυση στις ΜΚΟ περιορίζεται μαζικά σε ολόκληρη την Ευρώπη και η οικονομική κρίση φέρνει στα πρόθυρα της εξαθλίωσης χιλιάδες πολίτες, οι εθελοντές καλούνται για μία ακόμα φορά να αποδείξουν όχι μόνο τα αισθήματα αλληλεγγύης αλλά κυρίως την ευρηματικότητα να τα κάνουν πράξη με… πενιχρά οικονομικά μέσα.

Εχουν περάσει μόλις λίγα χρόνια από την εποχή που οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επαφίονταν στην κρατική ενίσχυση για να εκπληρώσουν το έργο τους, μα είναι πλέον πασιφανές ότι ο ρόλος του κρατικού χρήματος στον εθελοντισμό ανήκει οριστικά στο παρελθόν. «Η οικονομική βοήθεια από το κράτος θα αποτελεί από εδώ και πέρα ανεκπλήρωτο όνειρο. Την ίδια στιγμή θα βλέπουμε γύρω μας όλο και περισσότερους "νέο-πτωχου ς", "νεο-αστέγο υς" και άλλα ανάλογα "νέα" κοινωνικά φαινόμενα που δημιούργησε η κρίση», τονίζει μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Τζανέτος Αντύπας, πρόεδρος της ΜΚΟ «PRAKSIS» που οργανώνει προγράμματα κοινωνικής και ιατρικής δράσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες κοινωνικοοικονο μικές συγκυρίες αναγκάζουν τις εθελοντικές οργανώσεις να θέσουν την ίδια τους τη δράση υπό ένα νέο πρίσμα. «Σήμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς ο κεντρικός σχεδιασμός δεν είναι πλέον αρκετός. Πρέπει να "κατέβουν&# 34; οι αρμοδιότητες από το κράτος στις περιφέρειες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν τέλει στις γειτονιές. Οι εθελοντικές οργανώσεις οφείλουν κι αυτές να βγάλουν τις "παρωπίδες της αυτοδυναμίας τους". Με απλά λόγια, είναι αναγκαίο να συνενωθούν οι δυνάμεις, να δούμε όχι τι μας χωρίζει αλλά τι μας ενώνει. Παλιά όλοι κοιτούσαν την πίτα και πώς αυτή θα μοιραστεί. Σήμερα πρέπει όλοι μας να μπούμε σε άλλες συλλογιστικές», καταλήγει ο κ. Αντύπας.

Επιστροφή στις ρίζες του… εθελοντισμού
Σύμφωνα με άλλους, ωστόσο, η πολιτική και οικονομική κρίση μπορεί να έχει και έναν θετικό αντίκτυπο. Την περίφημη «επιστροφή στις ρίζες» και εν προκειμένω στις ρίζες του… εθελοντισμού, ο οποίος, σύμφωνα με την κυρία Άννα Μητροπούλου, εκπρόσωπο της ΜΚΟ «Μεσόγειος ΣΟΣ», είναι βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση του λαού μας και στη σύγχρονη ιστορία του έθνους μας. «Εθελοντές ήταν και οι παππούδες μας στα χωριά και στις γειτονιές, όταν αναλάμβαναν ενστικτωδώς πρωτοβουλίες για την κοινότητά τους χωρίς ποτέ να ζητούν χρήματα γι' αυτές. Για την ακρίβεια, ήταν εθελοντές… χωρίς να το ξέρουν», τονίζει η ίδια, προσθέτοντας ότι τα υλικά μέσα πρέπει να κατέβουν στην ιεραρχία μιας εθελοντικής οργάνωσης και να γίνει αντιληπτό ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτιμάται πολύ υψηλότερα. «Στο συνέδριο θα μεταφέρουμε το μήνυμα ότι κάποια πράγματα η κρίση δε μπορεί να τα αγγίξει. Το αντίθετο, μάλιστα, ο εθελοντισμός έρχεται ως αξίωμα να γεμίσει τα κενά που η πολιτεία δε μπορεί να καλύψει. Εν τέλει η ίδια η έννοια του εθελοντισμού υποκαθιστά την έλλειψη κονδυλίων», καταλήγει η κυρία Μητροπούλου.

Το ζήτημα της έλλειψης κονδυλίων, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που οι ΜΚΟ αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη. Σε μια εποχή όπου η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται υπό αμφισβήτηση, το πανευρωπαϊκό συνέδριο φιλοδοξεί «να ενισχύσει τη συμμετοχή στον εθελοντισμό όλων των εμπλεκομένων: των πολιτών, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της ίδιας της Ένωσης», τονίζει μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Πάνος Καρβούνης, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα. Τη στιγμή που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν το δίλημμα «εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο κ. Καρβούνης προτείνει να μείνουν οι πιστοί οι πολίτες στα ιδεώδη της Συνθήκης της Λισσαβόνας για τη δημιουργία ενός «ενεργού Ευρωπαίου πολίτη» και να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το «χώμα στο οποίο θα καλλιεργηθεί και θα ανθίσει ο εθελοντισμός».

Και οι εταιρίες στο παιχνίδι
Σημείο των καιρών και ένδειξη των βαθύτατων μεταβολών που διέρχεται η έννοια του εθελοντισμού είναι η συμμετοχή για πρώτη φορά στο συνέδριο και οργανώσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) συγκεκριμένων επιχειρήσεων. «Σήμερα οι επιχειρήσεις που έχουν υπευθυνότητα και μία φιλοσοφία χρέους απέναντι στην κοινωνία μετατρέπονται σε πολίτες, σε "εταιρικούς πολίτες". Εν προκειμένω η εταιρία λειτουργεί σαν κοινός άνθρωπος: αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και δημιουργεί μια ομάδα για να τα λύσει.», αναφέρει ο κ. Γιάννης Φρέρης, εκπρόσωπος στο συνέδριο της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων «Πυλώνες Συνεργασίας», μιας οργάνωσης που δημιουργήθηκε μέσα από την ΕΚΕ της εταιρίας «Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου Α.Ε.».

Πολλοί είναι αυτοί που διατυπώνουν επιφυλάξεις για την ανάμιξη εμπορικών εταιριών στον εθελοντισμό, ωστόσο υπάρχει ένας διόλου αμελητέος (οικονομικός) αντίλογος. «Αν μία επιχείρηση γίνει ενεργός πολίτης έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα: είναι ένας πολίτης με σημαντικά… οικονομικά μέσα», επισημαίνει ο κ. Φρέρης, τονίζοντας ότι η «Γέφυρα Α.Ε.» έχει αποφασίσει να διαθέτει τα κέρδη από οποιαδήποτε χρήση της εικόνας της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου στα έντυπα ή τηλεοπτικά μέσα για την ενίσχυση των «Πυλώνων Συνεργασίας».


Το παιχνίδι της αξιοπιστίας
Οι Ελληνικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν ένα επιπλέον πρόβλημα που δεν συναντάται συχνά στις λοιπές χώρες της Ένωσης. «Η μεγαλύτερη αιμορραγία προκύπτει από το παιχνίδι της αξιοπιστίας, αυτή τη γενική εντύπωση ότι "όλοι τα παίρνουν" και ότι η λέξη ΜΚΟ συμπίπτει με διαπλεκόμενους και συμφέροντα», αναφέρει μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ιδρυτής της οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οπως εξηγεί, η δυσπιστία απέναντι σε έναν εθελοντικό οργανισμό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. «Και στο εξωτερικό υπάρχει κάποια δυσπιστία, ωστόσο δεν καταλαμβάνει την έκταση γενικευμένης αμφισβήτησης που βλέπουμε στην Ελλάδα. Εν προκειμένω, η λύση βρίσκεται στη διαφάνεια των διαδικασιών και κυρίως στην πιστοποίηση όλων ανεξαιρέτως των εθελοντικών οργανισμών. Στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να φτιάξει μία ΜΚΟ και να διεκδικεί κονδύλια με αδιευκρίνιστα πλάνα και χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό εν τέλει οδήγησε στο να λοιδορούνται συλλήβδην όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», καταλήγει ο κ. Γιαννόπουλος.

tovima.gr
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 23-12-2011 09:09
Προκλητική εμπλοκή συγκεκριμένων ΜΚΟ στις θεσμικές διαδικασίες για τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
orion.net.gr/.../deltiomko.htm

Τον περασμένο Οκτώβριο, η πολυεθνική περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση WWF (Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση), δημοσίευσε «κείμενο διαλόγου» υπό τον τίτλο «Ενίσχυση της προστασίας της φύσης - Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος». Στο συγκεκριμένο κείμενο προτείνεται, μεταξύ άλλων προκλητικών θέσεων, η απορρόφηση των ιδιωτικών Θηροφυλάκων που έχουν προσλάβει, χρηματοδοτούν και απασχολούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις από το 2000 μέχρι σήμερα, από τη Δασική Υπηρεσία (ή «Εφορία Φυσικού Περιβάλλοντος» όπως αυθαίρετα προτείνει το WWF να μετονομαστεί ή συγκεκριμένη Υπηρεσία).

Το γεγονός πως αντί ανοιχτής προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από το νόμο 3812/2009 για τις προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, η συγκεκριμένη οργάνωση προτείνει την απευθείας απορρόφηση των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, αποδεικνύει με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο πως συγκεκριμένες «επιφανείς» περιβαλλοντικές ΜΚΟ στην προσπάθειά τους να πλήξουν μέχρι κατάργησης τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, επιστρατεύουν ακόμη και αθέμιτα μέσα.

Οι συγκεκριμένες ΜΚΟ απολαμβάνουν καθεστώς ασυλίας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των υπέρογκων ποσών από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αμφιβόλου ποιότητος και αποτελεσματικότ ητας στο βαθμό που δεν δημοσιεύονται τα αποτελέσματά τους. Εκτός αυτού, με τη συνδρομή της τέως Υπουργού ΠΕΚΑ, έχουν καταλάβει πλήθος νευραλγικών θέσεων σε κάθε θεσμική επιτροπή που σχετίζεται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας και την κατανομή των σχετικών κονδυλίων ενώ έτυχαν προκλητικά ευνοϊκής μεταχείρισης σε όλα τα νομοσχέδια του ΥΠΕΚΑ που ψηφίστηκαν μέχρι τον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2011.

Πακτωλός χρημάτων έχει ξοδευτεί σε μελέτες και προγράμματα των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ΜΚΟ χωρίς να έχει προσφέρει κάτι ουσιαστικό στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Η «βιομηχανία» των αμφιλεγόμενων περιβαλλοντικών μελετών που έχει στηθεί και ανθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παράγει νομοθετήματα ανεφάρμοστα και ουδόλως αποδοτικά για τη φύση. «Παράγουμε πολύ αέρα, αλλά δεν προστατεύουμε καθόλου το περιβάλλον», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Τα ποσά που κατασπαταλήθηκα ν όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν αρκετά για την πλήρη ανατροπή της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη διαχείριση της Ελληνικής φύσης αν διοχετεύονταν σε ουσιαστικά παραγωγικές διαδικασίες και σε πραγματική ενίσχυση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος δημόσιων φορέων, με τη συνδρομή και τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου.

Από την άλλη πλευρά, οι νόμιμοι Έλληνες κυνηγοί με τον τρόπο που έχουν οργανωθεί σε 230 Συλλόγους, επτά Ομοσπονδίες και τη Συνομοσπονδία, αποτελούν πολύτιμη εφεδρεία και σταθερό συνεργάτη της Δασικής Υπηρεσίας εδώ και πολλά χρόνια. Οι κυνηγετικές οργανώσεις απασχολούν σε μόνιμη βάση περισσότερους από 350 θηροφύλακες, 50 ειδικούς επιστήμονες και 100 διοικητικούς υπαλλήλους χωρίς να επιβαρύνουν έστω και με ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό.

Θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε η παραπάνω οργάνωση, όχι μόνο γύρω από δραστηριότητες ερασιτεχνικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων (ερασιτεχνική αλιεία, συλλογή βοτάνων, μανιταριών κλπ), αλλά ακόμη και σε δραστηριότητες επαγγελματικού χαρακτήρα (υλοτομία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία). Με τον τρόπο αυτό θα ήταν πιο άμεση και αποτελεσματική η επικοινωνία και η συνεργασία της κεντρικής αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης με τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες χρήστες, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να δραστηριοποιούν ται στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Η παραπάνω προσέγγιση υποστηρίζεται επιστημονικά και εφαρμόζεται διοικητικά σε κάθε προηγμένη δασοπονικά χώρα της ΕΕ. Αντίθετα, στη χώρα μας, το WWF Ελλάς και οι συν αυτώ περιβαλλοντικές ΜΚΟ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS) έχουν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα συμφερόντων με κοινά στελέχη, κοινά δελτία τύπου επί παντός επιστητού, και κοινά οφέλη σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση αλλά και τη συμμετοχή - εμπλοκή τους στις αρμόδιες θεσμικές επιτροπές για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ομάδα επιχειρεί συστηματικά να καταργήσει κάθε μορφή συλλογικότητας των ανθρώπων που βιώνουν, στην πράξη και όχι στη θεωρία, την Ελληνική ύπαιθρο και προσφέρουν αντί να κερδίζουν από αυτήν.

Επειδή η χώρα μαστίζεται από οικονομική κρίση, θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε συμπληρωματικά το γεγονός πως ο ετήσιος τζίρος γύρω από την άσκηση της δραστηριότητας της θήρας ξεπερνά τα 2 δις ευρώ ετησίως. Την ίδια στιγμή οι Κυνηγετικές Οργανώσεις διαχειρίζονται λιγότερα από 15 εκ.ευρώ ετησίως, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας που είναι πλέον ιδιαίτερα πολύτιμες για τη χώρα μας. Μάλιστα, οι παραπάνω θέσεις εργασίας σχετίζονται άμεσα και ανταποδοτικά με το αντικείμενο που τις δημιουργεί, τη θήρα. Αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής πως η αναίτια, σε βαθμό εμπάθειας, προσπάθεια απαξίωσης των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ελλάδα από τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ, θα στερήσει πλήθος θέσεων εργασίας από την ήδη επιβαρυμένη κοινωνία.

Το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ουσιαστικά με τη διαχείριση της θήρας και των θηραματικών πληθυσμών. Αντίθετα, εκχωρεί όπως φαίνεται τη συγκεκριμένη -συνταγματικά κατοχυρωμένη- υποχρέωσή του σε μη διαπιστευμένες πολυεθνικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ που δεν ελέγχονται από κανένα θεσμικό φορέα και δεν διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό ούτε τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ, όπως έχει γίνει προφανές εδώ και καιρό, ενδιαφέρονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μόνον εφόσον αυτή εξασφαλίζει πόρους και διαχειριστικό ρόλο στις ίδιες, αδιαφορώντας προκλητικά για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για την παράδοση του τόπου.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ:

* Να απορριφθούν σε θεσμικό επίπεδο οι προτάσεις της συγκεκριμένης πολυεθνικής ΜΚΟ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της θήρας στη χώρα μας, αντικείμενο με το οποίο ουδέποτε έχει ασχοληθεί. Ιδίως κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της Δασικής Νομοθεσίας, να υπάρξει επιτέλους ουσιαστική συνεργασία των στελεχών του Υπουργείου με τις θεσμοθετημένες Κυνηγετικές Οργανώσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα της θήρας στην Ελλάδα.
* Να δημιουργηθεί άμεσα Μητρώο Διαπιστευμένων Περιβαλλοντικών ΜΚΟ κατά αντικείμενο, με βάση το επιστημονικό προσωπικό που απασχολούν σε μόνιμη βάση. Με τα σημερινά δεδομένα, «στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις» και αυτό ακριβώς εφαρμόζουν οι γνωστές ΜΚΟ. Βλέπουμε ανθρώπους χωρίς σχετική πιστοποίηση να βαφτίζονται «ορνιθολόγοι» και να (συν)υπογράφουν κείμενα που έχουν αναγνωριστεί ακόμα και από το ΥΠΕΚΑ.
* Να αναθεωρηθεί το καθεστώς «συνεργασίας» - εμπλοκής των εκπροσώπων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε κάθε θεσμικό όργανο που σχετίζεται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας αλλά και σε ευαίσθητους τομείς όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Να αποκλείονται άμεσα οι οργανώσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Διαπιστευμένων Περιβαλλοντικών ΜΚΟ.
* Να γίνει επιτέλους ισότιμη η μεταχείριση των περιβαλλοντικών ΜΚΟ ανά αντικείμενο. Η βιοποικιλότητα σαν έννοια περιλαμβάνει κάθε είδος χλωρίδας και πανίδας που ενδιαιτεί σε μία χώρα. Δε μπορεί επομένως για την προστασία των πτηνών και των θηλαστικών να ξοδεύονται εκατομμύρια και για την προστασία των ερπετών ή των εντόμων να μη ξοδεύεται ούτε ένα ευρώ επειδή οι σχετικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ δεν συμμετέχουν στην «ομάδα των 10» που λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος των πράσινων πόρων.
* Να δημιουργηθεί άμεσα και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ανοιχτή βάση δεδομένων όπου θα φαίνονται τα χρήματα που έχει λάβει κάθε οργάνωση αναδρομικά, καθώς και η αξιοποίησή τους σε σχέση πάντα με το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύονται.

Εκτιμούμε πως η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας επιτάσσει, αντί της απαξίωσης των συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις παραδοσιακές χρήσεις γης στην Ελλάδα, να θεσμοθετηθεί άμεσα ένα σύστημα ελέγχου κάθε περιβαλλοντικής ΜΚΟ. Ιδίως των ΜΚΟ που παρεμβαίνουν στις θεσμικές διαδικασίες και απολαμβάνουν Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους. Να γίνει επιτέλους το πρώτο βήμα για την ουσιαστική διαφάνεια των χειρισμών και της διάθεσης των κονδυλίων, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης και της προστασίας του πολύπαθου φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Κείμενο διαλόγου (του WWF) για τη βελτίωση του συστήματος προστασίας της φύσης (27/10/2011)
www.wwf.gr/.../

Εγκριση της ΓΓΝΓ για απευθείας ανάθεση δημιουργίας διαφημιστικών spots με τις γνωστές ΜΚΟ (26/7/2011)
et.diavgeia.gov.gr/.../...

Ζούγκλα: Όργιο εκατομμυρίων με σφραγίδα ΜΚΟ (25/7/2011)
www.zougla.gr/.../

Το χρονικό: "ΥΠΕΚΑ & ΜΚΟ ενάντια στη Θήρα" (5/7/2011)
orion.net.gr/.../ypekamko.htm

Αδιαφανής ανάθεση μελέτης του ΥΠΑΑΤ στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (19/5/2011)
www.orion.net.gr/.../eoe.htm

Βιομηχανία μελετών για τη «σωτηρία» και την «προστασία» του περιβάλλοντος (22/3/2011)
www.orion.net.gr/.../mel.htm

Διαβάστε μεγάλες αλήθειες για τις ΜΚΟ (αγνώστου συντάκτη, 3/2011)
planet-greece.blogspot.com/... /...

Ύποπτες μεθοδεύσεις κατά της Θήρας από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στην επικείμενη αναμόρφωση της Δασικής Νομοθεσίας (23/2/2011)
www.orion.net.gr/.../adn.htm

Προστασία βιοποικιλότητας ή βιομηχανία παραγωγής περιβαλλοντικών μελετών; (15/2/2011)
www.orion.net.gr/.../bio.htm

Το Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο για τα πουλιά (5/8/2010)
orion.net.gr/.../redbookgr.htm

Το Πράσινο Ταμείο και οι Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις (17/2/2010)
orion.net.gr/.../...

Η άποψη του "Αρχιπελάγους" με τίτλο "Απόπειρα χειραγώγησης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα" (29/5/2009)
www.archipelago.gr/.../

Για τον Ωρίωνα,
Με εκτίμηση,

O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 05-01-2012 21:38
Παράθεση:
Ποιος είναι ο... καημός του κ. Κουβέλη; Ψάχνουμε και εμείς να τον αντιληφθούμε, αλλά τα διάφορα blogs στο διαδίκτυο έχουν ήδη καταλήξει σε συμπέρασμα:
Σύμφωνα με ένα πλήθος αναρτήσεων, ο κ. Κουβέλης ζητάει στην ουσία από τον Πρόεδρο της Βουλής «να τηρηθεί... αυστηρή ομερτά για το θέμα της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».
Εστω κι αν είναι βιαστικό και... άδικο αυτό το καταδικαστικό συμπέρασμα για τον βουλευτή, η αλήθεια είναι πως έδωσε κι αυτός δικαίωμα στους «καχύποπτους»...
Γιατί τι ακριβώς θέλει να πει... ο «ποιητής», όταν γράφει στον κ. Πετσάλνικο ότι «θα είναι ολέθριο σφάλμα να αφήσουμε να διολισθήσει η συζήτηση για τον ρόλο των ΜκΟ σε ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών, εξοβελίζοντας συλλήβδην την έννοια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και της κοινωνίας των πολιτών»;
www.ethnos.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 06-01-2012 20:26
Σωστότατη η άποψη του Δ. Στριλάκου στο Έθνος.
Σχετικά με το «ερώτημα» που διατυπώνει (έμμεσα) για το αν «Υπάρχει λόγος να... διαφωνήσουν ή να ανησυχήσουν με αυτήν την πρόταση το W.W.F., ο Αρκτούρος, η Ορνιθολογική, η Μεσόγειος SOS και οι άλλες οργανώσεις; Δεν το πιστεύω (ή μήπως όχι;-)»., νομίζω ότι και εκεί υπάρχει ένα θέμα αρκετά σημαντικό που περιέργως, κανείς δεν μοιάζει διατεθειμένος να το εξετάζει.
Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ (όχι όλες αλλά επιλεγμένες άγνωστο από ποιους) κατ’ εξαίρεση υπάγονται σε άλλους κανόνες ελέγχου και φορολόγησης και των προγραμμάτων που υλοποιούν (με εθνικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ) αλλά κυρίως των χορηγιών που δέχονται από τις διάφορες εταιρείες ή άλλα ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Παλαιότερα, είχα διαβάσει ότι σε κάποιον νόμο (άσχετο με τα φορολογικά και λογιστικά των αστικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων), υπουργοί μας, τους ενέταξαν σε ένα καθεστώς ιδιαίτερο. Πριβέ. Δηλαδή να θεωρούνται και έτσι…αλλά και γιουβέτσι (όταν οι καιροί ή ο ορκωτός λογιστής που εξετάζει τα οικονομικά τους το χρειάζεται).
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή