Κατάργηση του Καταφυγίου `Αγριας Ζωής "Κάμπος Καρυών" περιφερείας του Δήμου Σπάρτης.

ΑΔΑ 45ΒΧ0-ΑΞ0 - 07.11.2011


...Αποφασίζουμε
Καταργούμε το καταφύγιο άγριας ζωής «Κάμπος Καρυών» περ/ρείας Δήμου Σπάρτης του Ν.Λακωνίας, εμβαδού 10.000 στρεμμάτων και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σπάρτης, το οποίο είχε ιδρυθεί με την αριθμ.219443/3377/9-7-1977 (ΦΕΚ.797 β) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με μέριμνα του αρμοδίου Δασαρχείου, η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛ.ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση