Τρόπος λειτουργίας των δημοφιλέστερων μηχανισμών κυνηγετικών όπλων

Τρία διαδραστικα animation που αναπαριστούν τη λειτουργία των δημοφιλέστερων μηχανισμών κυνηγετικών όπλων.

Μηχανισμός σπαστού όπλου

Μηχανισμός ημιαυτόματου αυτογεμούς

Μηχανισμός επαναληπτικού χράπα-χρούπα

Τα animation είναι δάνειο απ' το New Jersey's Hunter Education Program