Τι συνεισφέρουν για τη διατήρηση της άγριας ζωής οι οικολόγοι τουρίστες,(όπως παρατηρητές πουλιών, φωτογράφοι άγριας ζωής κλπ);

birdwatchers. Have you purchaced your state and federal wetland stamps for the preservation and maintenance of the wetlands? Hunters do

Η πινακίδα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ρωτά:

Παρατηρητές πτηνών
έχετε προμηθευτεί τα ομοσπονδιακά και πολιτειακά γραμματόσημα υδροβίων για τη διατήρηση και συντήρηση των υγροτόπων;
Οι κυνηγοί το έχουν κάνει

Ετήσιες εισφορές Κυνηγών για τη διατήρηση της άγριας ζωής