Το είδος Meletes meletes ευδοκιμεί στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας

Διαύγεια

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις κατακύρωσης για 7 διαγωνισμούς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2007 – 2013 του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 11.713.753,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Τα 7 έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 7.516.780,65 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατάσταση των έργων με τον ανάδοχο και τον προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)

 1. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ-Ευανθίας Αλεξανδροπούλου-Απόστολου Γλαβά
  • 1.950.095,25 €
 2. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ι. NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ, ιι. ΣΚΩΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ιιι. ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ
  • 651.128,85 €
 3. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών Ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ι. NCC EΠΕ, ii.SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ και ιι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
  • 651.128,85 €
 4. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών αμφιβίων/ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ι. ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, ιι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ιιι. ΗΛΙΑ ΤΑΡΝΑΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
  • 1.138.789,80 €
 5. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών Ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ι. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ιι. ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ και ιιι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  • 809.659,80 €
 6. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ι. ΑΡΑΠΗ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ιι. ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ιιι. ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  • 1.058.701,50 €
 7. Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος
  • Σύμπραξη των: ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, ιι. ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ιιι. ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΓΑΛΑ ΤΟΥ ΝΑΤΑΛΕ
  • 1.257.276,60 €

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση