birdlife.org
σμίκρυνση

Κατάρτιση προσχεδίου δράσης κατά της παράνομης θανάτωσης πτηνών από Ευρωπαίους εμπειρογνώμoνες στην Τύνιδα

Στο τέλος Μαΐου ειδικοί (σσ. σύμφωνα με τη Birdlife) στη διατήρηση πτηνών συναντήθηκαν στην Τύνιδα για την Εβδομάδα Διατήρησης των Πτηνών με σκοπό την εξεύρεση τρόπων προόδου στην αντιμετώπιση της παράνομης θανάτωσης πουλιών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εταίροι της BirdLife Europe αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές σε βασικά ζητήματα, όπως η δηλητηρίαση πτηνών, τα μέτρα επιβολής του νόμου και οι στρατηγικές ευαισθητοποίησης. Το επίκεντρο του συνεδρίου, που διοργανώθηκε από τη CMS (τι είναι αυτό;) και τη ΜΚΟ Council of Europe (τι είναι αυτό;), ήταν o προσδιορισμός συγκεκριμένων δράσεων και προτεραιοτήτων επί των οποίων θα εργασθούν, με στόχο την εξασφάλιση της ανάκαμψης και ιδιαίτερα των αποδημητικών πτηνών που προστατεύονται από τις CMS και Συνθήκη της Βέρνης.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες η δηλητηρίαση των πτηνών χαρακτηρίζεται "η αιτία που έχει ίσως τις σοβαρότερες επιπτώσεις επί της διατήρησης".

Επί του ιδίου θέματος, η SEO (BirdLife Ισπανίας) παρουσίασε τα αποτελέσματα του χρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE+ VENENO, το οποίο φέρνει σε επαφή κυβερνητικές αρχές, Περιβαλλοντική Αστυνομία και ΜΚΟ. Το έργο έχει ως στόχο την καταπολέμηση των δηλητηριασμένων δολωμάτων, τα οποία προσδιορίζονται ως ένας από τους βασικούς λόγους θανάτου των μεταναστευτικών πουλιών, μαζί με τα ποντικοφάρμακα, το μόλυβδο (σσ. Ανόητοι κυνηγοί, εφ' όσον δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα όπλα θα καταργήσουμε τα βόλια σας), τα κτηνιατρικά φάρμακα και τα εντομοκτόνα.

Οι συμμετέχοντες στην Εβδομάδα Διατήρησης των Πτηνών ετοίμασαν σχέδιο δράσης για τη μείωση της παράνομης θανάτωσης πουλιών. "Όταν εγκριθεί και να συνδεθεί με το χάρτη πορείας της ΕΕ για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης, την παγίδευση και το εμπόριο των αγρίων πτηνών θα αποτελέσει καλό εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου και των αποτελεσμάτων των δράσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (σσ. Όπως παρατηρούμε, συνεχίζοντας τη δημοκρατική τους παράδοση οι επαγγελματίες θα ανακοινώσουν στα ενδιαφερόμενα μέλη τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους εν ευθέτω χρόνω... ) κατά μήκος ολόκληρων των διαδρόμων των αποδημητικών πτηνών», αναφέρει ο Willem Van den Bossche. Υπό αυτή την έννοια, η Σύμβαση της Βέρνης, μια συνθήκη που αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή άγρια ζωή και οι οικότοποι πρέπει να διατηρηθούν και να παραδοθούν στις επόμενες γενιές, θεωρείται ως "μια ευκαιρία για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης να συνεργαστούν και να προστατεύσουν τις Ζ.Ε.Π. για τα αποδημητικά πουλιά εντάσσοντάς τες στο Emerald Network, ένα δίκτυο παρόμοιο με το Natura 2000, αλλά εκτός της ΕΕ για την προστασία των φυσικών περιοχών », τονίζει η Claudia Feltrup-Azafzaf, εκτελεστική διευθύντρια του Association “Les Amis des Oiseaux” (AAO) – BirdLife Τυνησίας.

Κατά τη διάσκεψη η Birdlife Κύπρου ανέλυσε την εμπειρία της σχετικά με την παραπομπή υποθέσεων στα δικαστήρια για να αποδείξει ότι δίκτυα και ξόβεργες απειλούν πολλά αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν μέσω της νήσου, και επέμεινε στην προώθηση της θεσμικής συνεργασίας και την άσκηση πίεσης προς επιβολή του νόμου για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ένα άλλο παράδειγμα παρουσιάστηκε από τη BirdLife Mάλτας. Στη Μάλτα η επιβολή του νόμου κατά της παράνομης παγίδευσης και θανάτωσης των προστατευόμενων πτηνών χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση.

σμίκρυνση

Επίσης αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι επιπτώσεις, επί των μεταναστευτικών πουλιών, των αιολικών πάρκων και των γραμμών ηλεκτρικής ισχύος. Οι ερευνητικές πληροφορίες και οι κατευθυντήριες γραμμές που θα προκύψουν σε συνέχεια αυτής της διάσκεψης θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες ώστε εξασφαλιστεί η προσέγγιση μηδενικής ανοχής κατά της παράνομης θανάτωσης συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Original

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση