σμίκρυνση

Καλό Καλοκαίρι, καλό μας ΥΠ.Α.Α.Τ. Δεν κολυμπάμε με γεμάτο στομαχάκι ε;

ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Εμβολίων-Δολωμάτων κατά της λύσσας για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων (Ανακοίνωση διαπραγματεύσεων αριθμ. 3417/ΧΜ/2013).

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΒ-9ΧΟ

Όπως θα διαβάσετε στο συνημμένο, η κρατική μηχανή έχει ξεπεράσει τον εαυτό της, για να σταματήσει την προέλαση της Λύσσας. Αν θέλετε μ' ακούτε: ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ!

...

10. Το από 28/5/2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων με το οποίο μας διαβίβασαν το ανωτέρω έγγραφο και επιπροσθέτως λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισμός για τα πτητικά μέσα ρίψης των εμβολίων-δολωμάτων πρόκειται να κηρυχθεί άγονος και του γεγονότος ότι η ημερομηνία παράδοσης των εμβολίων έχει παρέλθει μας ζητούν την ακύρωση (ματαίωση) και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Σημειώνουν δε ότι κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο έως μέσα Σεπτέμβρη είναι αδύνατο να διενεργηθούν ρίψεις των εμβολίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα.

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 14-06-2013 19:05
Αμέσως να πείτε την κακία σας!!

Ορίστε, ήδη συστάθηκε ομάδα εργασίας για να (ξανα)βγάλει προδιαγραφές:
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας διανομής εμβολίων
et.diavgeia.gov.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 16-06-2013 07:49
Πόσο δύσκολο είναι πια να φτιάξεις προδιαγραφές για εμβόλια;
Γράφεις:
Νούμερο σκαγιών μικρότερο ή ίσο του πέντε (5), Υποχρεωτικό ΝΑΙ.

Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 03-10-2013 08:43
Το ΥΠΑΑΤ κατέληξε (; ) στα εμβόλια!

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα των απευθείας διαπραγματεύσεω ν (χωρίς
δημοσιεύσεις) για την προμήθεια εμβολίων-δολωμά των κατά της λύσσας για τις
ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων και κατακυρώνουμε αυτό, σύμφωνα με την
προσφορά , και τα πρακτικά κρίσεως της αρμόδιας επιτροπής στην εταιρεία
VIRBAC HELLAS A.E στην μειωμένη τιμή των 1.027.769,02 € πλέον Φ.Π.Α.
23% 236.386,88 € ήτοι συνολικά 1.264.155,90 η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν
διαπραγμάτευσης της επιτροπής (η αρχική προσφερόμενη τιμή ήταν 1.057.997,50
πλέον Φ.Π.Α).
2. Αποδεχόμαστε την παράταση του χρόνου παράδοσης των εμβολίων-δολωμά των
σύμφωνα με την αριθμ. 3104/9-9-2013 πρόταση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων και
την από 9/9/2013 εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την
προμήθεια εμβολίων-δολωμά των κατά της λύσσας έως τις 24/9/2013

PDF: static.diavgeia.gov.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή