Τίποτα δε φαίνεται ικανό να ανακόψει τις υποστηρικτικές για τη βιοποικιλότητα και την Άγρια Ζωή δράσεις του Κ.Σ. Πάρου!

Δεξιά: Απελευθέρωση περδίκων σε δύσβατη περιοχή με (οικολογικά) 4χ4. Προορισμός: χώρος εκγύμνασης στο Μαράθι. Κάτω αριστερά: Λαγκάδα. Σπορά για τον εμπλουτισμού του βιοτόπου. Κάτω δεξιά: Κλωβός εξοικείωσης.